Strefa Aktywności i Rekreacji na Książąt Pomorskich (NI/0002)Łukasz Kadłubowski
projektodawca

Charakter projektu

Niebuszewo

Kategoria projektu

Sport, Rekreacja, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren Szkoły Podstawowej nr 35 w Szczecinie (działka 44/4)


Cel projektu

Zapewnienie możliwości aktywnego spędzania wolnego czasu na terenach rekreacyjnych. Rozwój ogólnodostępnej,całorocznej bazy rekreacyjno - treningowej w mieście

Szczegółowy opis

Budowa placu wielofunkcyjnego o bezpiecznej nawierzchni, zakup sprzętu i urządzeń do uprawiania sportu animacji dla dzieci oraz wykonanie dokumentacji dla brakującego odcinka bieżni.

Uzasadnienie projektu

Budowa ogólnodostępnego placu rekreacji sportowej pozwoli na umiejscowienie różnego rodzaju stref sportu oraz zakup sprzętu i urządzeń do uprawiania sportu animacji dla dzieci.

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Realizacja zadania oraz zakup sprzętu do gier i animacji396769 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 396769 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy