1000 drzew dla Szczecina (OGM/0014)Andrzej Radziwinowicz (a.radziwinowicz@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin


Cel projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez większą dostępności terenów zielonych, ale też poprawa estetyki miasta poprzez “zazielenienie” wszystkich 37 osiedli administracyjnych Szczecina.

Szczegółowy opis

Projekt polega na zakupieniu tysiąca drzew o obwodzie pnia 30-50 cm i posadzeniu ich w różnych lokalizacjach na terenie całego Szczecina z uwzględnieniem priorytetu lokalizacji, w których szczególnie brakuje wysokiej zieleni. W doborze lokalizacji wyklucza się lasy, parki i zieleńce. 10% nasadzeń ma być zlokalizowane w miejscach gdzie aktualnie nie ma drzew. Dokładne lokalizacje i gatunki drzew zostaną uzgodnione z autorami projektu.

Uzasadnienie projektu

W dobie kryzysu klimatycznego zieleń w mieście ma szczególne znaczenie - w związku z coraz dłuższymi i silniejszymi falami upałów oraz z powodu coraz silniejszych i bardziej nieprzewidywalnych deszczy.

Drzewa zacieniają, a co za tym idzie, ochładzają ulice i chodniki, po których codziennie przemieszczają się tysiące szczecinian. Zieleń w mieście poprawia również retencje - pochłania wodę deszczową i pozwala jej spływać do gruntu, a nie do kanalizacji, która nie jest przystosowana do coraz częściej występujących silnych i nagłych ulew.

Drzewa przynoszą również dodatkowe korzyści dla mieszkańców miasta i przyrody:
- wyciszenie hałasu i gwaru ulicznego,
- pochłanianie dwutlenku węgla oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych, na które centrum miasta jest niezwykle narażone,
- poprawiają estetykę miasta,
- są domem dla wielu zwierząt i owadów.

Mieszkańcy miasta powinni mieć łatwy dostęp do zieleni w bliskiej odległości od swojego domu. Centrum Szczecina jest miejscem najbardziej narażonym na hałas, zanieczyszczenia, fale upałów i deszcze nawalne, a jednocześnie korzystają z niego wszyscy szczecinianie i przyjezdni. Dlatego sadzenie drzew na tym obszarze jest wyjątkowo potrzebne.

Realizacja projektu pozwoli zrekompensować wycinki drzew prowadzonych w mieście oraz zapobieganie skutkom kryzysu klimatycznego poprzez zasadzenie tysiąca drzew w Szczecinie

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Nasadzenia wraz z pielęgnacją 4500000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 4500000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy