Rewitalizacja "Wzgórza Napoleona" (PŁ/0008)Patryk Jaskulski (kontakt.patrykjaskulski@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Pogodno, Łękno

Kategoria projektu

Zabytki

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Obręb 2061, Numer 18/2


Cel projektu

Rewitalizacja zaniedbanej przestrzeni w efekcie której zyskamy przestrzeń rekreacyjną wzbogaconą elementem dydaktycznym. Po rewitalizacji teren będzie integralną częścią z Parkiem im. Teresy Hulboj.

Szczegółowy opis

W ramach rewitalizacji "Wzgórza Napoleona" zostanie zagospodarowane bezpośrednie sąsiedztwo wzgórza jak i sam zabytek. Przewidziane prace obejmują utwardzenie nawierzchnią mineralną aktualnego "przedeptu" przechodzącego przez wzgórze, oświetlenie ciągu pieszego, ustawienie elementów małej architektury tj. ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery, utwardzenie podstawy oraz punktowe doświetlenie kolumny wieńczącej wzgórze oraz ustawienie tablicy informacyjnej o historii miejsca oraz roli Napoleona I w historii Polski.

Uzasadnienie projektu

"Wzgórze Napoleona" to sztucznie usypany kopiec, zbudowany w 1808r. przez stacjonujących na terenie Szczecina żołnierzy francuskich w celu uczczenia 39. urodzin Napoleona I. Zarówno wzgórze, jak i znajdująca się na jego szczycie kolumna są objęte ochroną Miejskiego Konserwatora Zabytków i stanowią świadectwo bogatej historii ziem szczecińskich. Napoleon I jest osobą zasłużoną w historii Polski, dlatego uważam, że warto podjąć trud w celu upamiętnienia zarówno jego osoby, jak i przyjaźni Polsko- Francuskiej poprzez godne zagospodarowanie terenu.

Ogólnodostępność projektu

Tak, teren jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Ogół mieszkańców Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie alejek parkowych z nawierzchni mineralnej ( 90m2)98000 zł
28x ławka, 6 xkosz na śmieci, 2x stojak rowerowy35000 zł
38x latarnia miejska64000 zł
4Tablice informacyjno-dydaktyczne 2000 zł
5Utwardzenie podstawy kolumny, doświetlenie i jej renowacja85000 zł
6Dokumentacja projektowa60000 zł
7Nasadzenia krzewów i drzew30000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 374000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy