Rozbudowa strefy rekreacji na Osowie przy ul. Wiśniowej. Poidełka, Serce na nakrętki i Łąka Kwietna (OGPKB/0008)Łukasz Kadłubowski
projektodawca

Charakter projektu

Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze

Kategoria projektu

Ekologia, Sport, Rekreacja, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Teren obecnego placu zabaw przy ul. Wiśniowej i Zawilej działka nr 111/10 i 111/6


Cel projektu

Poprawa estetyki obiektów oraz podniesienie atrakcyjności miejskich terenów zieleni.

Szczegółowy opis

- nasadzenia zieleni wysokiej i łąki kwietnej
- usytuowanie obiektów małej architektury
- montaż 5 poidełek
- montaż serca na nakrętki

Uzasadnienie projektu

Realizacja zadania wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych

Ogólnodostępność projektu

projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Realizacja zadania410000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 410000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy