KURS NA PÓŁNOC-CAŁA NAPRZÓD! REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA, TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA, RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA I ŁAWECZKA TILEBEINÓW (ŻE/0005)KATARZYNA MARCINÓW (katarzyna-marcinow@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Żelechowa

Kategoria projektu

Zabytki, Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

A) REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA - teren u zbiegu ul. Królewskiego i Kruczej - dz.168/3, dz. 168/6, dz. 168/7 z obr. 3085;
B) TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA - teren u zbiegu ul. Małe Błonia i Wkrzańskiej - dz. 3/155 z obr. 3085;
c) RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA I ŁAWECZKA TILEBEINÓW - teren przystanku komunikacji miejskiej przy ul. Robotniczej oraz teren zamknięty ul. Robotniczą, Dębogórską i Zgorzelecką - dz. 38/5, 74/3, 74/6 z obr.3033


Cel projektu

Celem projektu jest poprawa stanu zagospodarowania osiedla, poprzez wykorzystanie jego
walorów krajobrazowych dla podniesienia jakości i zwiększenia dostępności miejsc
indywidualnego oraz grupowego wypoczynku mieszkańców, poprzez rozbudowę o nowe
elementy wyposażenia istniejących, zaprojektowanie i budowę nowych terenów rekreacyjnych.
Ponadto projekt ma na celu wzmocnienie tożsamości oraz więzi lokalnych, poprzez
zaakcentowanie w przestrzeni publicznej jej bogatej i ciekawej historii obiektami małej
architektury.

Szczegółowy opis

W ramach projektu przewiduje się:
- montaż 3-5 urządzeń siłowni zewnętrznej, tak bardzo lubianej przez seniorów, 2-3 ławo stołów
oraz wiaty piknikowej z miejscem na grillowanie, a także nasadzenia izolujące na obszarze skweru u zbiegu ul.
Królewskiego i Kruczej;
- usytuowanie u zbiegu ul. Małe Błonia i Wkrzańskiej obiektów małej architektury w postaci
drewnianej wiaty turystycznej o wymiarach ok. 3,5 x 4 m, 2 ławek, 2 stojaków rowerowych i 5
śmietników oraz tablicy informującej o okolicznych trasach spacerowo rowerowych i znajdujących się przy nich ciekawych miejscach;
- zorganizowanie konkursu na projekt "instalacji artystycznej" filantropki i mecenas sztuki Sophie
Auguste Tilebein w uzgodnieniu z Biurem Architekta Miasta;
- w porozumieniu z MKZ i ZDiTM wybranie, zakup i montaż ulicznego kosza na śmieci z katalogu mebli miejskich oraz wiaty
przystankowej w stylu retro z zaimplementowaną informacyjną tablicą historyczną dotyczącą Ratusza przy ul. Robotniczej,
- zainstalowanie w porozumienie z MKZ, ZUK i ZDiTM informacyjnej tablicy historycznej przed
Parkiem Tilebein w sposób nieograniczający widoczności w obrębie skrzyżowania i niewpływający na bezpieczeństwo i użytkowania infrastruktury ulicznej.

Uzasadnienie projektu

Uzasadnieniem realizacji projektu jest przede wszystkim wysokie poparcie społeczne dla
realizacji jego składowych, wyrażane w poprzednich edycjach szczecińskiego budżetu
obywatelskiego, a także znacząca poprawa stanu zagospodarowania osiedla i warunków
zamieszkania. Proponowane realizacje stanowią zgodne z miejskimi dokumentami planistycznymi
i strategicznymi rozwiązania zdefiniowanych deficytów, zawierając dodatkowo wyraźne elementy
wzmacniania tożsamości i więzi lokalnej społeczności. Jednocześnie realizacja projektu, dzięki
jego rozproszonemu charakterowi spowoduje przybliżenie wyżej wymienionych korzyści do
większej grupy mieszkańców

Ogólnodostępność projektu

Wszystkie składowe projektu będą ogólnodostępne bez żadnych ograniczeń dla wszystkich
mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Głównie mieszkańcy osiedli: Żelechowa, Warszewo, Bukowo, Skolwin a także wszyscy mieszkańcy Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
11. REKREACYJNY SKWER KRÓLEWSKIEGO KRUCZA155000 zł
22. TURYSTYCZNA WKRZAŃSKA50570 zł
33. RETRO PRZYSTANEK ROBOTNICZA RATUSZ 32700 zł
44. ŁAWECZKA TILEBEINÓW136300 zł
55. TABLICA INFORMACYJNA HISTORYCZNA6000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 380570 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy