Zielony Szczecin - rewitalizacja Jaworowego Stawu, Jaśminowego Stawu, Rubinowego Stawu oraz Bliźniaczych Stawów (OGM/0016)Łukasz Kadłubowski
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Ekologia, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Jaworowy Staw, Jaśminowy Staw, Bliźniacze Stawy, Rubinowy Staw


Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa oraz atrakcyjności miejskich terenów zielonych.

Szczegółowy opis

Zadanie polega na zrewitalizowaniu 4 miejsc w Szczecinie, a w szczególności obejmować będzie:
- uporządkowanie i pielęgnację zieleni,
- montaż małej architektury: ławek i koszy na śmieci itp
- wykonanie ciągów komunikacyjnych
- montaż oświetlenia
- Założenie łąk kwietnych oraz nowych nasadzeń

1. Jaśminowy Staw - remont zabezpieczenia linii brzegowej, montaż małej architektury oraz ścieżki i oświetlenia, odmulenie zbiornika
2. Jaworowy Staw - zagospodarowanie terenu wokół Jaworowego Stawy (uporządkowanie terenu i pielęgnacja zieleni, montaż elementów małej architektury, wykonanie ciągów komunikacyjnych, montaż oświetlenia, założenie łąk kwietnych, uzupełnienie nasadzeń zieleni,
3. Rubinowy Staw - doposażenie elementów małej architektury, doposażenie oświetlenia i rewitalizacja terenu wokół Stawu Rubinowego
4. Stawy Bliźniacze - zagospodarowanie terenów wokół Bliźniaczych Stawów wraz z remontem murów oporowych

Uzasadnienie projektu

Zwiększenie powierzchni rekreacyjnej, uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych.

Ogólnodostępność projektu

projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Rewitalizacja Jaworowego Stawu800000 zł
2Rewitalizacja Rubinowego Stawu800000 zł
3Rewitalizacja Jaśminowego Stawu700000 zł
4Rewitalizacja Bliźniaczych Stawów2700000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 5000000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy