Wiszące ogrody na Wyszyńskiego (SMNMMWP/0010)Dominika Jackowski (dj@jackowskistudio.com)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Stare Miasto, kładka piesza nad ulicy Wyszyńskiego.


Cel projektu

Zostanie poprawiona estetyka głównej bramy wjazdowej jaką jest ulica Wyszyńskiego. Dzisiaj nad uboga w zieleń ulicą Wyszyńskiego która zdominowana jest przez ogromny ruch samochodowy znajduje się kładka dla pieszych. Kładka spełnia swoją funkcję doskonale, ale nie dodaje uroku ulicy. Wykorzystując obecną formę, bez ingerencji w konstrukcję obiektu możemy zazielenić kładkę wprowadzając lekkie donice z tworzywa sztucznego wiszące na balustradach/ stojące na nawierzchni kładki z trawami ozdobnymi/bylinami/roślinami jednorocznymi
Wiszący ogród postaci zazielenionej kładki będzie efektowym zamknięciem osi widokowej ulicy Wyszyńskiego a tym samym stanie się spektakularną braną wjazdową do miasta.

Szczegółowy opis

Realizacja projektu polegała by na:
a) ustawienie wzdłuż jednej z krawędzi płytkich i lekkich donic z tworzywa sztucznego donic z bylinami/ trawami ozdobnymi/ roślinami jednorocznymi
b) powieszenie na balustradach z jednej, lub z obu stron donic z kaskadowo przewieszającymi się bylinami/ roślinami jednorocznymi, które będą zwisać do na długość nie większą niż wysokość balustrady.

Lokalizacja i wielkość donic zostaną określone w oparciu o kryterium związane z wytrzymałością konstrukcyjna kładki.

Uzasadnienie projektu

W celu poprawy estetyki bardzo ważnego miejsca które jest bramą wjazdową do miasta i powinno być reprezentacyjne. Projekt będzie miał wpływ na zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, bioróżnorodność, będzie oazą dla owadów które w tej betonowej przestrzeni mają tak mało terenów dla siebie. Projekt wpisuje się w idę Pływających Ogrodów 2050.

Ogólnodostępność projektu

tak będzie. Kładka obecnie jest ogólnodostępna co nie ulegnie zmianie. Kładka ma służyć wszystkim mieszkańcom miasta jak i gościom.

Odbiorcy projektu

Każdy mieszkaniec szczecina, ale i goście odwiedzający nasze miasto


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1dokumentacja projektowa 25000 zł
2Donice75000 zł
3Obsadzenie donic25000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 125000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy