OGRÓD ZABAWY I ODPOCZYNKU w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego (PO/0004)Anna Biały (ania.bialy@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Pomorzany

Kategoria projektu

Ekologia, Sprawy społeczne, Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Park Pomorzański im. Generała Dowbór – Muśnickiego (działka ew. nr 40, obręb 1057, osiedle Pomorzany).


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie w Parku Pomorzańskim im. Generała Dowbór – Muśnickiego naturalnego placu zabaw, który będzie miejscem zabawy, rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców w różnym wieku. Projekt będzie realizowany w części parku wybranej w wyniku współpracy z mieszkańcami i projektantem, uzgodnionej z konserwatorem zabytków. Koncepcja zostanie wypracowana z mieszkańcami, korzystającymi z parku. Celem jest zagospodarowanie terenu (części Parku Dowbór-Muśnickiego) w sposób, który pozwoli na jego uatrakcyjnienie oraz poszerzenie pełnionych przez niego funkcji m.in. integracyjno-rekreacyjnej, kreatywnej i wypoczynkowej. Planowana przestrzeń zawierać będzie elementy infrastruktury parkowej, zabawowej i małej architektury o charakterze ekologicznym, w tym takie z których korzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami. Społeczna przestrzeń osadzona w naturze będzie tworzona razem z mieszkańcami tak aby odpowiadać na potrzeby mieszkańców w różnym wieku; dzieci, młodzieży, dorosłych.

Szczegółowy opis

Park zabawy i odpoczynku to stworzenie wyjątkowego miejsca na mapie Szczecina, ogrodu zabaw zbudowanego z naturalnych, ekologicznych i żywych elementów małej architektury i przestrzeni do aktywności i wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Ogród zabaw składać się będzie z urządzeń zabawowych: domek na drzewie - wieża obserwacyjna, szałasy, tunele, zjeżdzalnia na pagórku, tor sprawnościowy/ przeszkód, skałka/ ścianka wspinaczkowa, instalacja/urządzenie do zabaw konstrukcyjnych i kreatywnych, kilku poziomowy stół do zabaw manipulacyjnych i tworzenia (fabryka piasku/ skrzynie ogrodnicze), ścieżka sensoryczna/ bosych stóp. Projekt zakłada też naturalne ogrodzenie, wydzielenie stref z wykorzystaniem naturalnych elementów (krzewy), naprawę ławek, dostawienie nowych elementów architektury małej - ławki, stoły, rabaty, nowe nasadzenia (krzewy i kwiaty), a także elementy dbania o naturę - hotel dla owadów. Ogród zabaw wykorzystuje naturalne ukształtowanie terenu i walory przyrodnicze urozmaicając je o urządzenia zabawowe i umożliwia swobodną zabawę dzieci, zachęcającą do odkrywania i bycia w naturze. Na terenie Parku powstanie ścieżka edukacyjna; tablice/ kostki wiedzy zawierające informacje o gatunkach drzew, roślin, ptaków i zwierząt, jakie spotkać można w Parku.
Projekt zakłada trzy etapy prac:
1. opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni, koncepcja ogrodu zabaw
2. warsztaty partycypacyjne z mieszkańcami; z dziećmi i dorosłymi - omówienie stref aktywności i odpoczynku, ich funkcji; wybór przewodniego koloru i głównego motywu ogrodu zabaw i odpoczynku. Wybór dokładnego rozmieszczenia i wyglądu urządzeń zabawowych
3. opracowanie projektu wykonawczego zagospodarowania przestrzeni parku - naturalnego placu zabaw
4. wykonanie ogrodu zabaw, nasadzenia roślin i pielęgnacja zieleni, certyfikacja
Park Pomorzański im. Generała Dowbór – Muśnickiego to duży zieleniec między ulicą Grudziądzką, Starkiewicza i aleją Powstańców Wielkopolskich. Park jest zaniedbany, ulega stopniowej degradacji. Jednocześnie przez rozbudowę okolicznych osiedli, w bezpośrednim sąsiedztwie parku, korzysta z niego coraz więcej osób. Mieszkańcy dostrzegają potrzebę zadbania o park i wykorzystania jego potencjału, czego wyrazem jest projekt rewitalizacji parku w poprzedniej edycji SBO. Projekt dotyczył rewitalizacji całego parku (ponad 5,65 ha), a duża liczba oddanych głosów ( 936) niestety nie wystarczyła do realizacji. W części parku zlokalizowany jest plac zabaw, który w jest mały, tendencyjny, nie uwzględniający potrzeb najmłodszych i najstarszych dzieci, młodzieży, niespójny z parkiem, nie wpisujący się w krajobraz i nie wykorzystujący istniejących możliwości. W pobliżu parku powstało w ostatnich latach wiele bloków mieszkalnych, jest coraz więcej mieszkańców, w tym rodzin z dziećmi. Z parku korzystają też seniorzy, właściciele psów, studenci PUM. Aby miejsce należycie spełniało pożądane funkcje odbędą się warsztaty partycypacyjne z mieszkańcami, aby ich opinie odnośnie zagospodarowania części parku uwzględnić w doborze wyglądu i rozmieszczeniu urządzeń zabawowych i stref aktywności i wypoczynku. Ogród zabawy i odpoczynku to estetyczna i ekologiczna przestrzeń, której dokładna koncepcja będzie efektem współpracy projektantem - architektem doświadczonym w projektowaniu naturalnych placów zabaw, ogrodów zabaw. Obszar ogrodu to okolice istniejącego placyku zabaw. Założeniem projektu jest wykonanie głównie z naturalnych materiałów tak, aby harmonijnie wpisywał się w charakter miejsca. Założeniem projektu jest też wdrożenie rozwiązań i urządzeń, z których korzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami. Aby zadbać o partycypacyjny charakter projektu, warsztaty partycypacyjne powinny zostać przeprowadzone przez lokalną organizację pozarządową i muszą być prowadzone plenerowo w miejscu inwestycji. Dzieci i dorośli będą mogli wybrać motyw przewodni parku, jego temat, omówić rozmieszczenie stref aktywności i wypoczynku, nazwę oddającą wyjątkowy charakter miejsca. Strefy zagospodarowanej przestrzeni to: zabawa ruchowa, tematyczna i kreatywna, aktywny i bierny wypoczynek, miejsce spotkań. Park zabawy i odpoczynku będzie się zmieniał wraz z porami roku, zachęcając do spędzania czasu na wolnym powietrzu, integracji. Założeniem projektu jest stworzenie przyjaznej i estetycznej przestrzeni do aktywności i odpoczynku wykorzystującej naturalne atuty (teren, roślinność), stworzenie unikalnych atrakcji oraz warunków do swobodnej i twórczej zabawy osadzonej w przyrodzie, w bliskiej okolicy dla mieszkańców.

Uzasadnienie projektu

Park Pomorzański im. Generała Dowbór – Muśnickiego jest zaniedbany, w poprzedniej edycji projekt na rewitalizację parku zdobył dużą liczbę głosów, która niestety nie wystarczyła do realizacji. Na terenie Parku jest plac zabaw; mały, tendencyjny, nie pasujący do parku. W okolicy powstały w ostatnich latach nowe osiedla, m.in Osiedle Polonia, Pomorzany Park, Piastów. Potrzeba ciekawej atrakcji i stworzenia warunków do spędzania czasu w najbliższym miejscu. Ogród zabaw będzie unikatowy, współgrający z otoczeniem. Przestrzenie takie jak naturalne ogrody zabaw, zapewiają dzieciom rozwój fizyczny i społeczny, nabywanie umiejętności, obcowanie z naturą, są odpowiedzią na “zespół deficytu natury”, które to pojęcie wprowadzone przez Richarda Louv określa rozwojowe, psychologiczne i społeczne skutki braku kontaktu z naturą jakiego współcześnie doświadczają dzieci. Dzięki realizacji projektu zaniedbany park może stać się atrakcyjnym i oryginalnym miejscem spędzania czasu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Ważnym aspektem projektu jest bezpośrednia promocja ekologicznych rozwiązań, przyjaznych zarówno dla ludzi, jak i dla przyrody w mieście. Ogrody zabaw, naturalne i przygodowe place zabaw, które coraz częściej powstają w Polsce, są estetyczne, ciekawe wizualnie, stanowią atrakcje, są oryginalne. Bazują na charakterze i tożsamości danego miejsca. Pozwólmy by w Szczecinie, powstała ciekawa przestrzeń do zabawy i wypoczynku, zachęcająca mieszkańców do spędzania czasu w otoczeniu najbliższej przyrody.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Szczecina, dzieci, młodzież i dorośli. W procesie konsultacji będą uczestniczyć mieszkańcy Pomorzan.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1projekt koncepcyjny 5400 zł
2warsztaty partycypacyjne3000 zł
3projekt wykonawczy i dokumentacja projektowa30000 zł
4prace przygotowawcze, pielęgnacja zieleni i nowe nasadzenia 30000 zł
5wykonanie, zakup i montaż urządzeń zabawowych, architektury małej 370000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 438400 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy