Zielony skwer pod dawnym "Grzybkiem" (SMNMMWP/0011)Małgorzata Zychowicz-Prus (gosiazych2@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Pas drogowy, teren pomiędzy ulicami Al. Niepodległości i ul. Tkacka, pas drogowy w okolicy Netto/KFC, (Działka: Obręb 1036, Numer 38/9)


Cel projektu

Rewitalizacja przestrzeni w samym centrum Miasta i przekształcenie w nowoczesny, reprezentacyjny i bezpieczny dla
mieszkańców teren. Poprawienie estetyki celem uczynienia tej lokalizacji zielonym miejscem spotkań mieszkańców jak to
odbywało się kiedyś w okolicy dawnego „Grzybka”. We wskazanej lokalizacji znajduje się rzeźba „Róża Wiatrów” którą
warto wyeksponować i pochwalić się turystom. Teren znajduje się na szlaku komunikacyjnym prowadzonym na Plac
Orła Białego, co dodatkowo ma wpływ na konieczność zadbania o ten teren i jego rewitalizację. Dzięki rewitalizacji
całe otoczenie tego miejsca w centrum miasta stanie się bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów i poprawi
dotychczasowe wieloletnie zaniedbania.

Szczegółowy opis

Remont i przebudowa murków na bardziej nowoczesne, wymiana nawierzchni w rodzaju mozaiki, wymiana
oświetlenia, nasadzenia zieleni z nawadnianiem automatycznym. Podświetlenie murków, ciągów i rzeźby. Założenie
miejskiego monitoringu ze względów bezpieczeństwa. Montaż tablicy informacyjno-edukacyjnej dotyczącej zakazu
dokarmiania gołębi oraz małej architektury typu ławki, kosze na śmieci, ustawienie "Grzybka" w formie np. parasola lub innej wybranej w trakcie projektu. Gospodarka drzewostanem. Szczegółowy zakres prac zostanie ustalony na etapie opracowania dokumentacji projektowej, w ramach kwoty zaproponowanej w projekcie - po wygranej w głosowaniu mieszkańców.

Uzasadnienie projektu

Układ komunikacyjny "pasaż" po rewitalizacji stanie się atrakcyjnym i przyjaznym miejscem dla mieszkańców i
turystów. Nowoczesna przestrzeń w samym centrum miasta z zielenią przyciąganie więcej mieszkańców, którzy mogą
odpocząć w cieniu drzew. Miejsce to zaciekawi też turystów zmierzających nieopodal na Plac Orła Białego i na Stare
Miasto. Dodatkową atrakcją pasażu jest rzeźba "Róża wiatrów". Obecnie teren jest bardzo zaniedbały i niesprzyjający
ani mieszkańcom ani turystom. W samym centrum na Bramie Portowej brakuje takich miejsc gdzie można zatrzymać
się, usiąść na ławce i odpocząć w zieleni. Może to być też miejsce spotkań sąsiedzkich. Szczecinianie na pewno
wspominają kultowe miejsce spotkań w pobliżu "Grzybka". Dlatego też rewitalizacja tego terenu będzie doskonałą
alternatywą dla mieszkańców i odwiedzających nasze miasto turystów. Mieszkańcy zyskają ciekawą i przyjazną
przestrzeń.

Ogólnodostępność projektu

Teren objęty projektem jest to teren miejski ogólnodostępny.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina i okolic, turyści.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1koszt rozbiórki podłoża, murków itp.40000 zł
2elektryka40000 zł
3murki 100000 zł
4nawierzchnie80000 zł
5mała architektrua30000 zł
6zieleń 30000 zł
7nawadnianie20000 zł
8opracowanie dokumentacji projektowej80000 zł
9zagospodarowanie terenu w postaci schodów i rampy dla niepełnosprawnych40000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 460000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy