Makieta Kościoła Mariackiego. Powrót do przeszłości Szczecina (SMNMMWP/0009)Marek Jaszczyński (mjaszczynski1975@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Stare Miasto, Nowe Miasto, Międzyodrze – Wyspa Pucka

Kategoria projektu

Zabytki, Kultura, Oświata

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Mariacka, rejon IX Liceum Ogólnokształcącego. Makieta mogłaby stanąć na działce 23/1, obręb 1037, nr jednostki 249.


Cel projektu

Celem projektu jest upamiętnienie najważniejszej obok katedry św. Jakuba świątyni Szczecina, która pełniła rolę nekropolii dynastii Gryfitów. Projekt ma walor edukacyjny i może być jedną z atrakcji turystycznych miasta. To miejsce często odwiedzane przez turystów z racji bliskości Zamku Książąt Pomorskich.

Szczegółowy opis

Pomysł zakłada wykonanie makiety kościoła w formie odlewu z brązu w skali 1:100 z wykorzystaniem zachowanych rycin i planów. Kościół ma rodowód średniowieczny, jednak najdokładniejsze ryciny pochodzą z końca XVIII wieku, czyli z czasów tuż przed katastrofalnym pożarem, który położył kres świątyni. Dlatego proponuję makietę świątyni z tego okresu. Integralną częścią projektu byłyby tablice z chronologicznymi dziejami kościoła.

Uzasadnienie projektu

Po kościele do naszych czasów nie dotrwały praktycznie żadne ślady, z wyjątkiem budynku przy ulicy Mariackiej 24, który kryje w sobie pozostałości krużganka kolegiaty Mariackiej. Warto zadbać o lokalną historię i wskazać miejsce, gdzie wznosił się jeden z najważniejszych kościołów dawnego Szczecina.

Ogólnodostępność projektu

Dziś w miejscu kościoła wznosi się IX LO, ale doskonałe miejsce do prezentacji makiety znajduje się na trawniku między domkami profesorskimi a szkołą. Teren nie jest ogrodzony i jest łatwo dostępny od strony ulicy Farnej. Znajduje się tuż obok ulicy Korsarzy wiodącej do Zamku Książąt Pomorskich, a więc miejsca chętnie odwiedzanego przez turystów.

Odbiorcy projektu

Obiorcami projektu mogą być wszyscy mieszkańcy miasta: starsi dla rozrywki, a młodsi dla poznania historii miasta. Projekt jest adresowany nie tylko do szczecinian, ale również turystów, którzy będą mogli poznać historię świątyni znajdującej się blisko Zamku Książąt Pomorskich.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1model50000 zł
2odlew z brązu 70000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 120000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy