"Szczecin pamięta" - upamiętnienie byłych żydowskich mieszkańców miasta (PŁ/0010)Karolina Garlińska (karolina.garlinska@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Pogodno, Łękno

Kategoria projektu

Zabytki

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Pomnik znajdujący się na terenie dawnego cmentarza żydowskiego przy zbiegu ulicy Ojca Bejzyma i Maksymiliana Gorkiego.


Cel projektu

Upamiętnienie wielokulturowości Szczecina oraz edukacja na temat historii cmentarza żydowskiego znajdującego się na terenie obecnego Parku Pamięci.

Szczegółowy opis

W ramach projektu planowane jest odnowienie istniejącego pomnika na terenie dawnego cmentarza żydowskiego, zagospodarowanie terenu wokół pomnika oraz instalacja czterech tablic informacyjno-edukacyjnych w kliku językach.

Uzasadnienie projektu

Szczecin jako miasto portowe od wieków splatał losy wielu narodowości, z których każda pozostawiła cząstkę swojej kultury. Realizacja projektu pozwoli na kontynuację promowania Szczecina jako miasta otwartego i przyjaznego. Obecnie cmentarz służy jako Park Pamięci, z którego mieszkańcy chętnie korzystają. Szersza informacja o tym miejscu i pomniku umieszczona na specjalnej tablicy pozwoli na realizację żywych lekcji historii dla dzieci i młodzieży. To miejsce jest również uznawane za jedną z wizytówek miasta, które może przyciągnąć turystów nie tylko z Polski, ale też z zagranicy.

Ogólnodostępność projektu

Dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Szczecina i turyści.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Renowacja pomnika i zagospodarowanie przestrzeni wokół pomnika20000 zł
24 tablice informacyjno-edukacyjne5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 25000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy