Hoża - Sport przez cały rok (OGM/0024)Jakub Cicio (jakubcicio@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Sport

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Hoża 6, działka numer 4/2, obręb 3088


Cel projektu

Projekt ma na celu rozwój i modernizację otwartych Obiektów Sportowych ZCEMiP w Szczecinie, aby przyciągały do siebie więcej mieszkańców z północnych dzielnic naszego miasta. Dzięki realizacji projektu, miejsce to stanie się otwarte i bardziej atrakcyjne dla większej ilości dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Będzie można spędzić tam czas aktywnie i atrakcyjnie w gronie całej rodziny, korzystając w zazielenionej przestrzeni z terenów i różnorodnych obiektów sportowych

Szczegółowy opis

Projekt składa się z realizacji poniższych zadań mających na celu rozbudowę i modernizację obiektów sportowych Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie przy ul. Hożej 6:
1. Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 70x50 metrów wraz z halą pneumatyczną tzw. balonem
2. Zakup i adaptacja pięciu dużych kontenerów pod szatnie z zapleczem sanitarnym, magazyn, biuro oraz ogólnodostępną toaletę
3. Renowacja nawierzchni kortu tenisowego, wymiana siatki oraz ogrodzenia na korcie tenisowym
4. Modernizacja muru oporowego przy boisku
5. Przeprowadzenie konkursów na zaprojektowanie i wykonanie murali na murze oporowym oraz betonowym elemencie ogrodzenia kortu tenisowego w tym koszty: przygotowania i przeprowadzenia konkursu, wynagrodzenia dla grona jury, nagrody dla zwycięskich oraz wyróżnionych projektów, koszty wykonania murali
6. Zakup i montaż tablicy wyników na elewacji hali sportowej
7. Modernizacja trybun boiska
8. Zakup i montaż dużej wiaty piknikowej
9. Budowa 25 nowych miejsc parkingowych
10. Zakup mobilnej wieży (w oparciu o stelaż) do rejestracji zajęć i zawodów sportowych
11. Modernizacja trybun boiska
12. Zakup i wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów
13. Prace regeneracyjno-modernizacyjne na terenie boiska wraz z zakolami (aeracja, wertykulacja, niwelowanie łatą, dosiew trawy, nawożenie, piaskowanie)
14. Zakup sprzętu sportowego (bramki, siatki, piłki, znaczniki, trenażery, postaci, sprzęt do pomiarów biegowych itp).
15. Zakup i montaż ławek i śmietników
16. Wykonanie drewnianej zabudowy śmietników
17. Zakup i montaż ławostołu zadaszonego
18. Koszty projektów i nadzorów budowlanych. Koszty pozostałe

Uzasadnienie projektu

Teren przy Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej to doskonała przestrzeń do aktywnego spędzania wolnego czasu. Obecnie znajduje się tam rzadko używany kort tenisowy, boisko piłkarskie, siłownia, bieżnia oraz boisko typu „Orlik”. Projekt zakłada renowację noszącego już ślady czasu kortu, zabiegi pielęgnacyjne na płycie głównej boiska oraz mini boisk na zakolach tejże płyty, budowę boiska krytego wraz zadaszeniem w formie balonu/hali pneumatycznej a także szeroki zakres prac modernizacynych (trybuny, mur oporowy) oraz wykonanie licznych nasadzeń drzew oraz krzewów. Projekt ma pozwolić na to, by zmodernizowany obiekt mógł jak najdłużej służyć mieszkańcom w jak najlepszym stanie.
W czasach, gdy coraz trudniej odciągnąć dzieci i młodzież od komputera, chcemy, aby obiekt na Hożej stał się dzielnicowym centrum sportu i zabawy dla mieszkańców Żelechowej oraz innych dzielnic Szczecina, przyciągał do siebie całe rodziny, które znajdą tutaj wiele atrakcji nie tylko na rozmaitych boiskach, ale także bieżni, siłowni, czy w strefie dla najmłodszych dzieci.

Ogólnodostępność projektu

Dyrektor jednostki w której władaniu znajduje się teren deklaruje ogólnodostępność wykonanego projektu zgodnie z regulaminem SBO a więc minimum 6 godzin dziennie w dni powszednie w zakresie czasowym od 8 do 22 oraz minimum 10 godzin dziennie w soboty oraz niedziele w zakresie czasowym od 8 do 22.

Odbiorcy projektu

Na modernizacji i unowocześnieniu obiektu skorzystają wszyscy Szczecinianie mieszkający w północnych dzielnicach Szczecina, ale nie tylko. Projekt skierowany jest do osób w każdym wieku: od najmłodszych dzieci, poprzez uczniów, młodzież, osoby dorosłe aż po seniorów. Projekt ma przyciągnąć: - Całe rodziny z dziećmi; - Uczniów pobliskich szkół: ZCEMiP, ZS nr 5, SP 42; - Młodzież i studentów; - Sportowców amatorów i półamatorów w każdym wieku; - Zorganizowane grupy, stowarzyszenia i kluby sportowe; - Seniorów;


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią o wymiarach 70x50 metrów wraz z halą pneumatyczną3321000 zł
2Zakup i adaptacja pięciu dużych kontenerów pod szatnie z zapleczem sanitarnym, magazyn, biuro oraz ogólnodostępną toaletę1000000 zł
3Renowacja nawierzchni kortu tenisowego, wymiana siatki oraz ogrodzenia na korcie tenisowym 100000 zł
4Modernizacja muru oporowego przy boisku30000 zł
5Przeprowadzenie konkursów na zaprojektowanie i wykonanie murali na murze oporowym oraz ogrodzeniu kortu tenisowego w tym koszty: przygotowanie i przeprowadzenia konkursu, wynagrodzenia dla grona jury, nagrody dla zwycięskich oraz wyróżnionych projektów, koszty wykonania murali80000 zł
6Zakup i montaż tablicy wyników na elewacji hali sportowej30000 zł
7Modernizacja trybun boiska100000 zł
8Zakup i montaż dużej wiaty piknikowej30000 zł
9Budowa 25 nowych miejsc parkingowych85000 zł
10Zakup mobilnej wieży (w oparciu o stelaż) do rejestracji zawodów sportowych15000 zł
11Zakup sprzętu do rejestrowania zajęć i zawodów sportowych (4 kamery, 3 statywy o wysokościach odpowiednio: 2,5 7 i 10 metrów) oraz montaż kamery do rejestrowania spotkań z wysokości hali sportowej 30000 zł
12Zakup i wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów20000 zł
13Prace regeneracyjno-modernizacyjne na terenie boiska (aeracja, wertykulacja, niwelowanie łatą, dosiew trawy, nawożenie, piaskowanie)40000 zł
14Zakup sprzętu sportowego (bramki, siatki, piłki, znaczniki, trenażery, postaci, sprzęt do pomiarów biegowych itp).45000 zł
15Zakup i montaż ławek i śmietników9000 zł
16Wykonanie drewnianej zabudowy śmietników20000 zł
17Zakup i montaż ławostołu zadaszonego5000 zł
18Koszty projektów i nadzorów budowlanych. Koszty pozostałe50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 5010000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy