Głaz pamiątkowy Tadeusza Różewicza nad Jeziorem Głębokim (OGPKB/0010)Robert Florczyk (robertflorczyk@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Osów, Głębokie-Pilchowo, Krzekowo – Bezrzecze

Kategoria projektu

Kultura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

93/10


Cel projektu

Dzięki realizacji projektu Tadeusz Różewicz nad Jeziorem Głębokim zostanie umiejscowiony kamień z napisem
informującym o pobycie wybitnego twórcy poezji współczesnej światowego formatu nad Jeziorem Głębokim w Szczecinie. Rok 2021 został uchwałą Sejmu ogłoszony rokiem Tadeusza Różewicza. Poezje Tadeusza Różewicza przetłumaczono na ponad 50 języków. Znajomość związków poety ze Szczecinem jest także zaznaczeniem Szczecina na mapie kulturalnej Polski.

Szczegółowy opis

Dzięki pozyskaniu z prac drogowych i budowlanych na terenie Szczecina głazu narzutowego należy go umieścić nad
Jeziorem Głębokim we wskazanym miejscu na działce 93.10.
Na kamieniu zostanie wyryty napis:
Tutaj w latach czterdziestych i pięćdziesiątych XX wieku nad Jeziorem Głębokim przebywał poeta Tadeusz Różewicz. Mistrz poezji współczesnej.
W jego pamięci na zawsze pozostało piękno tego miejsca.
Ponadto proponuję umieszczenie poniższego wiersza Tadeusza Różewicza pt. Zdjęcie ciężaru
Zdjęcie ciężaru
Przyszedł do was
i mówi
nie jesteście odpowiedzialni
ani za świat ani za koniec świata
zdjęto wam z ramion ciężar
jesteście jak ptaki i dzieci
bawicie się
i bawią się
zapominają
że poezja współczesna
to walka o oddech

Uzasadnienie projektu

Tadeusz Różewicz wielokrotnie przebywał w Szczecinie. Szczególnie doceniał uroki Głębokiego bowiem zatrzymywał się tu na ul. Pogodnej u swoich przyjaciół. Właśnie na Głębokim toczył wielogodzinne dyskusje o kształcie współczesnej poezji i jej roli w życiu społeczeństwa. Swoje wiersze prezentował w szczecińskim radiu ale także na spotkaniach z czytelnikami w Szczecińskim Klubie Artystyczno-Literackim przy Al. Wojska Polskiego 42. Wiadomość że został laureatem pierwszej nagrody literacka za tom poezji Niepokój , im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dotarła do niego właśnie na Głębokim. List do matki poety z podziękowaniem był zaadresowany z Szczecin- Głębokie. Zawdzięczamy mu literackie opisy Szczecina dotyczące ruin Katedry, ruin Starego Miasta i Stołczyna z lat 40.
Związki Tadeusza Różewicza ze Szczecinem nie są znane w szerszym kontekście zarówno w Szczecinie jak i w Polsce. Dzięki przypomnieniu tych związków ze Szczecinem poprzez prezentację w ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Głazu Pamiątkowego o wspomnianej treści mamy możliwość wejścia w przestrzeń medialną dotyczą kultury wielkiego formatu adresowaną zarówno do młodzieży jak i wszystkich którzy aspirują do kontaktu z kulturą wyższą.

Rok 2021 ogłoszono Uchwałą Sejmu rokiem Tadeusza Różewicza. W uzasadnieniu napisano:
Zmienił polską poezję, stworzył jej nową formę, co jest widoczne już w pierwszym tomie „Niepokój” z 1947 roku. Ambasador polszczyzny. Poeta przełomu, głęboko związany z losem pokolenia wojennego. Po przeżyciu ludobójstwa, okrucieństwa wojny, Holocaustu, stworzył nowy język poezji. „Mam dwadzieścia cztery lata/ ocalałem/ prowadzony na rzeź” – pisał w wierszu „Ocalony”, poszukując nowego ładu etycznego. Wnikliwy obserwator życia codziennego, społecznego i politycznego. Nieobojętny, pełen czułości dla świata i empatii dla szarego człowieka – bohatera. Poprzez nową poetycką formę precyzyjnie definiował kryzys współczesnego świata jak i rozdarcie współczesnego człowieka. Wybitny dramaturg. Teatr Różewicza jest teatrem fragmentarycznym, realistycznym, teatrem absurdu.
Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską. Wśród najważniejszych dzieł Artysty można wymienić tomy poezji: „Niepokój”, „Czerwona rękawiczka”, „Zawsze fragment”, „Matka odchodzi”, „Nożyk profesora” oraz dramaty: „Kartoteka”, „Stara kobieta wysiaduje”, „Białe małżeństwo”, „Do piachu”, „Pułapka

Ogólnodostępność projektu

Poprzez usytuowanie przy ścieżce okalającej Jezioro Głębokie jest zapewniony warunek ogólnodostępności dla
wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich grup mieszkańców Szczecina w szczególności młodzieży. Z pewnością miłośnicy
poezji i Szczecina będą szczególnymi adresatami niemniej jednak wiedza przybliżająca wybitnego twórcy
współczesnej poezji i jego związków ze Szczecinem ma wymiar szerszy i stanowi element kulturalnego poszerzania
świadomości o wadze i obecności poezji we współczesnym świecie.
Filozoficzna i egzystencjalna głębia obecna w twórczości Różewicza ma charakter uniwersalny, dzięki czemu nie tylko trafia do odbiorców z całego świata, ale jeszcze długo będzie oddziaływać na współczesną literaturę polską.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
128000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 28000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy