NIE DAJ SIĘ OSTEOPOROZIE (OGM/0025)Ewa Skonieczna (epss@onet.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zdrowie

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Wyspecjalizowany podmiot medyczny działający na terenie Miasta Szczecin


Cel projektu

Znaczne wyeliminowanie ryzyka zachorowań na osteoporozę lub odpowiednio wczesna diagnoza oraz wdrożone leczenie.

Szczegółowy opis

Densytometria, inaczej badanie densytometryczne, pozwala na pomiar gęstości mineralnej kości. Jest podstawowym testem diagnostycznym osteoporozy, czyli zrzeszotnienia kości. Dzięki densytometrii można również wykryć osteopenię, czyli obniżenie gęstości mineralnej kości, a także monitorować postęp leczenia osteoporozy.
Standardową, najbardziej dokładną metodą pomiaru gęstości kości oraz diagnostyki osteoporozy i osteopenii jest badanie densytometryczne metodą DXA. W badaniu densytometrycznym metodą DXA stosuje się promieniowanie dwuwiązkowe, czyli równoczesny pomiar wiązką promieniowania rentgenowskiego wysoko- i niskoenergetyczną.
Badanie gęstości kości metodą DXA jest nieinwazyjne i bezbolesne. Pomiary będą przeprowadzone zgodnie z zaleceniami z kręgosłupa lędźwiowego oraz szyjki kości udowej u kobiet oraz mężczyzn w wieku 45-65 lat. Badanie trwa około 20 min. Bezpośrednio po badaniu pacjent otrzymuje wynik a jego pisemną interpretację po siedmiu dniach.
Ponad 2 mln Polaków choruje na osteoporozę, u około 1,6 mln choroba jest niezdiagnozowana. Udostępniając Polakom bezpłatne badania densytometryczne, chcemy zwiększyć diagnostykę osteoporozy.
Z wiekiem postępuje naturalny proces utraty gęstości kości, które stopniowo tracą gęstość, stają się porowate i podatne na złamania.
Co ważne w drugiej połowie życia bardziej narażone na osteoporozę są kobiety. Dzieje się tak nie tylko z uwagi na istotny spadek poziomu estrogenów po menopauzie, lecz także na drobniejszą budowę ciała: cieńsze kości to mniejszy zasób kościotwórczych minerałów, a więc szybszy postęp choroby.

Uzasadnienie projektu

Inwestycja w zdrowie społeczeństwa poprzez stworzenie możliwości wykonania badania densytometrycznego, które jest jedynym badaniem mogącym potwierdzić lub wykluczyć osteoporozę lub osteopenię dla tak szerokiej grupy docelowej to inwestycja w mieszkańców naszego miasta.

Ogólnodostępność projektu

Na badanie zgłosić się można bez skierowania od lekarza pierwszego kontaktu. Badanie nie jest poprzedzone specjalnym przygotowaniem. Jest całkowicie bezbolesne.

Odbiorcy projektu

Osoby, w szczególności kobiety w wieku powyżej 45 roku życia, w okresie menopauzalnym, obciążone dziedzicznie, z niedoborami wapnia, witaminy D3, z chorobami tarczycy, przytarczyc, diabetycy, pacjenci po chemioterapii oraz przebytych złamaniach kości, osoby prowadzące mało aktywny tryb życia.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1badanie densytometryczne4350000 zł
2koszty promocji projektu i edukacji 150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 4500000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy