Rynek dla Podjuch wraz z przestrzenią kulturalno-rekreacyjną (ŻKPZ/0013)Agnieszka Jasińska (ajasinska@gmx.de)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin Podjuchy, ulica Metalowa - działka numer 19/4 w obrębie ewidencyjnym 4113.


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie przestrzeni Rynku Podjuszańskiego, nawiązującego do najlepszych tradycji Miasta Szczecina i jednej z najstarszych aglomeracji prawego brzegu. Miałyby tu zaistnieć również zieleń, platforma dla spotkań, rekreacji oraz krzewienia kultury. Rynek ten miałby wypełnić lukę powstałą w miejscu nieistniejącego już targowiska i wyprzedzić działania niezależnych inwestorów, dla których niewątpliwie stanowi interesującą lokalizację. W miejscu tym pojawiłaby się możliwość cyklicznej sprzedaży dla rzemieślników, rękodzieła, wymiany towarów second-hand.

Szczegółowy opis

Podstawą projektu jest plac wybrukowany naturalnym kamieniem, wraz z przyłączami mediów umożliwiającymi działalność targowiska, towarzyszącym parkingiem oraz obramowaniem z zieleni i małej architektury (ławki, fontanna, skate-rampy, budki do wymiany towarów second-hand itd.) umożliwiającym stworzenie miejsca spotkań dla zarówno starszych i młodszych mieszkańców, zarówno dzielnicy jak i zapewne w przyszłości pozostałych mieszkańców miasta. W dobie pandemii projekt ten stwarza możliwość spotkań niedyktowanych restrykcyjnymi przepisami higieniczno-sanitarnymi - pod chmurką - w istniejącym i projektowanym ciągu komunikacyjnym, będącym naturalnym przedłużeniem dotychczas zrealizowanych inwestycji, jak Park Wolności czy Skate Park.

Miejsce to miałoby się wzorować na innych udanych przedsięwzięciach z pobliskich miast, Gdańska, Poznania czy Berlina (Winterfeldplatz).

Targowisko miałoby podejmować działalność cyklicznie, stwarzać miejsce sprzedaży min. produktów BIO okolicznych rolników, naturalnych wyrobów bądź rękodzieła artystów. Z racji swojej uniwersalności formy mogłoby służyć również na inne cele publiczne i społeczne. Damy tej pięknej dzielnicy szansę na zrównoważony rozwój!!!

Uzasadnienie projektu

Dlatego, że rynek oraz miejsce spotkań młodzieży i osób starszych są nam zdecydowanie bardziej potrzebne niż niezagospodarowany plac bądź nowy dyskont .
Podjuchy nie posiadają klasycznego Centrum. Nie posiadają miejsca, w którym lokalna społeczność mogłaby się wspólnie spotkać, nie posiadają rynku.

Ogólnodostępność projektu

Działka przeznaczona na rynek jest niezagospodarowaną działką miejską ulokowaną przy głównym ciągu komunikacyjnym. Jest dostępna bez ograniczeń dla wszystkich mieszkańców Miasta Szczecina. Wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania z rynku zarówno jako kupujący jak i wystawcy.

Odbiorcy projektu

Z projektu skorzysta zarówno lokalna społeczność, jak i mieszkańcy pozostałych części miasta i pobliskich gmin. Z racji swojego formatu projekt dedykowany jest dla wszystkich grup społecznych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Utwardzenie placu (w zależności od użytych materiałów)350000 zł
2Media, mała architektura, zieleń, oświetlenie (w zależności od zakresu) 300000 zł
3Pozostałe elementy wyposażenia 50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 700000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy