SIŁOWNIA-STREETWORKAUT (BK/0005)Roman Piotr Kuźbik (roman.kuzbik@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Bukowe-Klęskowo

Kategoria projektu

Sport

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Osiedle Bukowe-Klęskowo. Obręb 4151. Numer działki 1/7. Własność Gmina


Cel projektu

Stworzenie warunków do spędzania wolnego czasu oraz rozwijania zainteresowań sportowych przez dzieci, młodzież oraz dorosłych mieszkańców miasta.

Szczegółowy opis

1. SIŁOWNIA
Siłownia usytuowana zostanie na powierzchni 100 m2
Siłownia zostanie wyposażona w następujące urządzenia:
- ławka z rowerkiem,
- orbitrek,
- wioślarz,
- steper,
- rowerek,
- twister,
- wahadło,
- odwodziciel.
Konstrukcja nośna wykonana zostanie z rur stalowych o średnicy 140mm i grubości 3mm. Rury będą zakończone stalowymi kapslami zaślepiającymi. Pedały, platformy i siedziska wykonane zostaną ze stali o grubości 2mm. Elementy stalowe malowane proszkowo z podkładem cynkowym.
Posadowienie słupów na metalowych okuciach z prefabrykowanym bloczkiem betonowym. Górna krawędź stopy fundamentowej położona 800mm poniżej poziomu gruntu.

W tej strefie przewidziana jest również regeneracja trawników na powierzchni ponad 130 m2.

1. STREET WORKAUT
Street workaut usytuowany zostanie na powierzchni 100m2. Strefa ta zostanie wyposażona w urządzenia do formy treningu umożliwiającej kształtowanie sylwetki i sprawności ruchowej przez wykonywanie ćwiczeń z wykorzystaniem oporu i ciężaru własnego ciała. W skład zestawu wchodzą:
- drążki poziome na różnych wysokościach,
- drabinki poziome i pionowe,
- poręcze równoległe,
- stanowisko do wykonywania ćwiczeń w podporze (pompki),
- ławeczka,
- lina,
- koła,
- podciąg nóg,
- drążek.

Słupy nośne oraz elementy konstrukcyjne będą wykonane z rur stalowych odpornych na warunki pogodowe, które zostaną dodatkowo malowane proszkowo. Poprzeczki ocynkowane ogniowo.
Słupy nośne zostaną zagłębione w podłożu na głębokość 800mm, powyżej na długości 500mm bloczek betonowy stanowiący fundament.

W obrębie strefy Street workaut oraz Siłowni przewidziane są elementy małej architektury:
- 3 ławki bez oparcia,
- 6 ławek z oparciem i podłokietnikiem,
- 4 drewniane kosze na śmieci,
- 2 stojaki na rowery,
- 2 tablice regulaminowe.

Uzasadnienie projektu

Projekt warto zrealizować w celu promowania zdrowego i aktywnego trybu życia na świeżym powietrzu. Realizacja tego projektu spowoduje, że rozwijanie sportowych pasji będzie przebiegało w bezpiecznych warunkach oraz na odpowiednio przystosowanym obiekcie.

Ogólnodostępność projektu

Zrealizowany projekt będzie zapewniał możliwości czerpania korzyści z jego efektów na równych prawach wszystkich mieszkańcom, w tym dzieciom oraz młodzieży. Obiekt planuje się zrealizować jako teren otwarty, czynny od 8 do 22.

Odbiorcy projektu

Obiekt przewidziany będzie dla wszystkich mieszkańców miasta aktywnie spędzających wolny czas.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1urządzenie street workaut40000 zł
2urządzenia siłowni zewnętrznej 120000 zł
3ławki8000 zł
4kosze na śmieci2000 zł
5stojaki na rowery1500 zł
6tablice regulaminowe2500 zł
7roboty budowlane60000 zł
8aktualizacja dokumentacji 18000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 252000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy