Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia poprawiające funkcjonalność i bezpieczeństwo, likwidacja zagłębienia przy kładce, obniżenie terenu przy schodach w kierunku zejścia do autobusów w kierunku stoczni, wykonanie schodów na skarpie i chodnika do poczty na ul. Wyzwolenia 70. (OGM/0038)Tadeusz Buczko (tadeusz.buczko@poczta.onet.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Rondo Giedroycia pomiędzy kładką i Al. Wyzwolenia.


Cel projektu

Celem projektu i prac modernizacyjnych przy Rondzie Giedroycia jest poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa pieszych w przestrzeni o dużym nasileniu ruchu ulicznego: likwidacja zagłębienia przy kładce to likwidacja "jeziorka" po opadach przy niedrożnej studzience które zmniejszało często szerokość pasa czynnego przejść dla pieszych, wykonanie schodów na skarpie wraz z podjazdem dla wózków i chodnikiem do poczty Wyzwolenia 70 to znaczne ułatwienia dla mieszkańców.

Szczegółowy opis

Prace modernizacyjne przy Rondzie Giedroycia:
- likwidacja zagłębienia przy kładce przez obniżenie terenu w kierunku schodów przystanku 53 i 60.
- po likwidacji zagłębienia płyty chodnikowe ułożyć ze spadkiem w kierunku trawnika aby przedłużyć czas obiegu wody opadowej w przyrodzie i taką zasadę należy stosować w pracach projektowych,
- poszerzenie chodnika kosztem przyległego skweru (zakres wg prac projektowych).
- wykonanie schodów i podjazdu dla wózków dziecięcych na skarpie w kierunku poczty,
- wykonanie chodnika od schodów do poczty Wyzwolenia 70,
- ilość schodów w kierunku przystanku autobusowego linii 53 i 60 w kierunku stoczni zmniejszyć wg obniżonego terenu przed kładką po likwidacji zagłębienia.

Uzasadnienie projektu

Ten projekt SBO 2022 ma dobre uzasadnienie gdyż celem jego jest poprawa bezpieczeństwa technicznego w infrastrukturze naziemnej poprzez prace innowacyjne i ma wymiar społeczny: tworzy ułatwienia dla pieszych, dla osób starszych i dzieci oraz osób niepełnosprawnych którym należy się szczególna troska i bezpieczna przestrzeń publiczna. W godzinach szczytu ruchu ulicznego rejon kładki przy Rondzie Giedroycia jest mocno zatłoczony. Tu jest bardzo niebezpiecznie. Należy pilnie wdrożyć mój ten projekt zgłoszony jako SBO 2022.

Ogólnodostępność projektu

Projekt do realizacji w przestrzeni publicznej i spełnia warunek ogólnodostępności.

Odbiorcy projektu

Na realizacji projektu skorzystają wszyscy Mieszkańcy Szczecina i przybyli do Szczecina Goście a zwłaszcza mieszkańcy tego rejonu. Tędy prowadzą trasy przesiadkowe pomiędzy liniami tramwajowymi (2, 3, 12, 10) na Al. Wyzwolenia i liniami autobusowymi (53, 60, 67,87, B) na ul, Staszic. Ten zatłoczony chodnik przed kładką to połączenie komunikacyjne wielu dzielnic Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1likwidacja zagłębienia przy kładce120000 zł
2ułożenie płyt chodnikowych ze spadkiem150000 zł
3poszerzenie chodnika200000 zł
4schody na skarpie500000 zł
5chodnik od schodów do poczty95000 zł
6aktualizacja dokumentacji15000 zł
7nadzory25000 zł
8realizacja ogrodu deszczowego100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1205000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy