ŻELECHOWA - ZIELONY SŁONECZNY ZAKĄTEK (ŻE/0006)Teresa Kosacka (oide@poczta.fm)
projektodawca

Charakter projektu

Żelechowa

Kategoria projektu

Ekologia, Rekreacja, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działka nr 26 przylegająca do ogrodu działkowego - wejście od ul. Grzymińskiej 17. Szerokość działki ok. 45m, długość ok. 85 m. Dostęp od drogi do Zakładów Przemysłu Cukierniczego "NORD", za garażami. Prawdopodobnie jest to teren byłych działek ogrodowych i dlatego występuje duże dzikie zadrzewienie.


Cel projektu

Likwidacja dzikiego śmietniska, utworzenie miejsca rekreacyjnego dla seniorów, mieszkańców starego budownictwa, mieszkańców domów wielorodzinnych wybudowanych w pobliżu w ostatnich latach, wydzielenie terenu na wybieg dla psów, ochrona pękniętego cisa pretendującego do statusu pomnika przyrody, zabezpieczenie przed dewastacją poprzez monitoring obiektu.

Szczegółowy opis

1. Wywóz śmieci.
2. Pielęgnacja zieleni połączona z usunięciem zbędnych krzewów, samosiejek, agresywnych chwastów.
3. Wytyczenie i utwardzenie alei ok. 70 m, założenie trawników.
4. Ogrodzenie zabezpieczające cis ok. 10m.
5. Wytyczenie i ogrodzenie wybiegu dla psów
6. Ławki ogrodowe 5 szt
7. Ławostoły zadaszone 2 szt
8. Kosze na odpady 10 szt
9. Monitoring

Uzasadnienie projektu

Miejsce blisko położone budynków wielorodzinnych w południowo-wschodniej części dzielnicy Żelechowa. Kiedyś teren był zagospodarowany, teraz jest zdewastowany, zaśmiecony, wysypisko wszelakich odpadów, zarośnięte chaszczami, miejsce schadzek małolatów i alkoholików, ostoja dzików. Zagospodarowanie tego terenu dla celów rekreacyjnych wynika ze zwiększonej liczby mieszkańców tej części dzielnicy, ponieważ powstało tutaj wiele nowych domów wielorodzinnych. W starym budownictwie przybyło seniorów, którzy mają ograniczoną zdolność poruszania się, a bliskość parku byłaby zachętą do wyjścia z domu. Właściciele psów nie będą popadać w konflikty z powodu niszczenia skrawków zieleni wokół budynków przez ich pupili.

Ogólnodostępność projektu

Teren w gestii gminy, dostępny od bocznej drogi dojazdowej do ZCP "Nord" z ul. Grzymińskiej. Teren ogólnodostępny dla mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy dzielnicy Żelechowa z częśći południowo-wschodniej, szczególnie: seniorzy, właściciele psów i miłośnicy spędzania czasu na łonie przyrody blisko domu.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Uporządkowanie terenu40000 zł
2Ogrodzenie wybiegu dla psów50000 zł
3Wykonanie alei i urządzenie trawników30000 zł
4Elementy małej architektury23000 zł
5Monitoring20000 zł
6Dokumentacja projektowa i nadzór10000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 173000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy