MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO (PO/0006)Anna Sosnowska (gm1207@interia.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Pomorzany

Kategoria projektu

Oświata

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szkoła Podstawowa Nr 20 im. ks. Jana Twardowskiego
ul. Dobrzyńska
70-025 Szczecin
Nr obrębu 1076
Nr działki 68


Cel projektu

Projekt ma na celu edukację komunikacyjną dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli zamieszkałych na terenie osiedla Pomorzany w szczególności Szkoły Podstawowej Nr 20, Szkoły Podstawowej Nr 55, Katolickiej Szkoły Podstawowej, Przedszkola Publicznego Nr 38, Przedszkola Publicznego Nr 48, Przedszkola Publicznego Nr 52, Przedszkola Publicznego N 53.

Szczegółowy opis

Projekt polega na stworzeniu miasteczka ruchu drogowego, którego celem będzie wprowadzenie dzieci i młodzieży szkolnej w podstawy bezpiecznego zachowania w ruchu drogowym. Istniejące szczególne rozwiązania komunikacyjne na osiedlu Pomorzany (pętla tramwajowa, liczne sygnalizacje świetlne, skrzyżowania, torowiska tramwajowe, linie kolejowe) stwarzają szereg zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego ma służyć również do kształtowania nawyków wykorzystania ekologicznych środków komunikacji - rowery.
Istotnym celem budowy miasteczka rowerowego jest również możliwość należytego szkolenia oraz przeprowadzenia egzaminów na kartę rowerową dla uczniów.:
Szkoły Podstawowej Nr 20
Szkoły Podstawowej Nr 55
Katolickiej Szkoły Podstawowej
Natomiast dla dzieci z grup przedszkolnych miasteczko będzie dawało możliwość nauki jazdy na rowerze, a także zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego.

Uzasadnienie projektu

W edukacji dzieci i młodzieży niezwykle ważne jest wychowanie komunikacyjne. Dzieci od najmłodszych lat powinny być edukowane w zakresie bezpiecznego poruszania się i użytkowaniu miejsc w których występuje ruch pieszych, ruch rowerowy. Istotne jest również uświadomienie dzieciom istniejących zagrożeń związanych z ruchem samochodów, tramwajów itp. Aby dzieci i młodzież w sposób bezpieczny i świadomy były użytkownikami w.w miejsc niezbędna jest szeroko pojęta edukacja. Funkcjonowanie miasteczka ruchu drogowego jest idealnym rozwiązaniem, które umożliwi realizację celów związanych z edukacją komunikacyjną dla dzieci i młodzieży z sąsiadujących ze sobą szkół i przedszkoli.

Ogólnodostępność projektu

Z miasteczka ruchu drogowego będą mogli skorzystać uczniowie z sąsiadujących szkół:
Katolickiej Szkoły Podstawowej
Przedszkola Publicznego Nr 38
Przedszkola Publicznego Nr 48
Przedszkola Publicznego Nr 52
Przedszkola Publicznego Nr 53
Miasteczko będzie również dostępne dla wszystkich dzieci nie tylko z dzielnicy Pomorzany. Będzie istniała również możliwość korzystania z miasteczka innych zainteresowanych, w godzinach 16:00-20:00.

Odbiorcy projektu

Z realizacji projektu skorzystają:
Szkoła Podstawowa Nr 20
Szkoła Podstawowa Nr 55
Katolicka Szkoła Podstawowa
Przedszkole Publiczne Nr 38
Przedszkole Publiczne Nr 48
Przedszkole Publiczne Nr 52
Przedszkole Publiczne Nr 53
oraz wszyscy chętni


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Dokumentacja projektowa i nadzory35000 zł
2Montaż nawierzchni i obramowania, krawężniki155000 zł
3Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania, znaki drogowe24856 zł
4Mała architektura - ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci45000 zł
5Montaż sygnalizacji świetlnej235000 zł
6Doświetlenie terenu, montaż lamp42350 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 537206 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy