Bezpieczna Struga – Kładka dla pieszych nad ul. Struga pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem (OGM/0030)Dariusz Gładun (dariusz.gladun@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt jest zlokalizowany w prawobrzeżnej części Szczecina. Wybudowany obiekt przebiegał będzie ponad jezdniami ul. Andrzeja Struga łącząc obie jej strony. Od strony osiedla Majowego kładka rozpoczynać się będzie pomiędzy ul. Jarosława Iwaszkiewicza a Outlet Parkiem i będzie przebiegać w najkrótszej możliwej do wykonania linii na drugą stronę ul. Andrzeja Struga w ciągu drogi krajowej nr 10. Dokładne umiejscowienie obiektu oraz określenie działek, które zostaną zajęte w związku z realizacją projektu, oraz, na które obiekt będzie oddziaływał, zostanie ustalone w trakcie realizacji projektu w drodze uzgodnień z odpowiednimi organami i instytucjami.
Na obecnym etapie rozważane są m.in. następujące działki: nr 5/12 obręb Dąbie 52, nr 35 obręb Dąbie 52, nr 4 obręb Dąbie 70, nr 3/2 obręb Dąbie 52, nr 3 obręb Dąbie 70, nr 4/4 obręb Dąbie 68, nr 1/1 obręb Dąbie 68 oraz nr 7 obręb Dąbie 68.


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpiecznego przejścia przez ul. A. Struga od strony osiedla Majowego pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem w kierunku obiektów handlowych i usługowych zlokalizowanych po drugiej stronie ul. A Struga. Dzięki realizacji projektu zarówno mieszkańcy, osoby pracujące w okolicy, jak i klienci obiektów handlowych i usługowych zlokalizowanych w obrębie obiektu zyskają łatwiejszy dostęp do komunikacji miejskiej umiejscowionej po obu stronach ulicy - linii 66,73,79,91,93. Projekt ma na celu również zniwelowanie konieczności używania pojazdów mechanicznych do przemieszczania się z jednej strony na drugą stronę ul. Struga.

Szczegółowy opis

Projekt polegać będzie na zaprojektowaniu i wybudowaniu nadziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów w formie kładki żelbetowej lub o konstrukcji stalowej, przebiegającego ponad obiema jezdniami drogi krajowej nr 10 (ulica Andrzeja Struga). W ramach projektu przewidziane jest wykonanie wejść/zejść schodowych po obu stronach drogi przewidzianych dla pieszych chcących przejść na drugą stronę. Korzystanie z wybudowanej kładki przez osoby niepełnosprawne oraz rowerzystów będzie możliwe dzięki zainstalowaniu wind przeznaczonych do tego celu po jednej z każdej strony i wykonaniu najazdów rowerowych. Realizacja zadania obejmuje wykonanie niezbędnych projektów, uzyskanie stosownych zgód i zezwoleń wymaganych przy realizacji inwestycji budowlanej, wybór dokładnego miejsca posadowienia w drodze uzgodnień z odpowiednimi organami i instytucjami, przygotowanie terenu, przeprowadzenie robót budowlanych, zagospodarowanie zieleni, nadzór nad realizacją inwestycji przez uprawniony podmiot oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych wymaganych przez przepisy. Dokładne parametry techniczne, architektoniczne, formalno-prawne oraz związane z ewentualnymi zmianami organizacji ruchu drogowego i pieszych zostaną określone na etapie realizacji projektu.

Uzasadnienie projektu

Projekt w znaczący sposób przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu. Z powodu znacznej odległości od miejsca gdzie można pokonać ul. Struga w bezpieczny sposób, dość często dochodzi w tym miejscu do dzikiego, nielegalnego i zagrażającego życiu przekraczania jezdni przez pieszych, którzy chcą dostać się na przystanek po przeciwnej stronie jezdni. Wiele osób ryzykuje przebiegając przed pędzącymi autami. Wykonana kładka piesza nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa ale również usprawni i ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej.

Ogólnodostępność projektu

W ramach projektu nie przewidziano wyłączeń co do możliwości korzystania z wybudowanej infrastruktury. Charakterystyka i przeznaczenia obiektu sprawiają, iż będzie on dostępny dla wszystkich osób chcących z niego skorzystać przy przekraczaniu jezdni ulicy Struga.

Odbiorcy projektu

Projekt przewiduje swobodne korzystanie z wybudowanego obiektu przez wszystkie osoby poruszające się pieszo, rowerem, na hulajnodze i za pomocą wszelkich innych podobnych urządzeń w jego obrębie. Dzięki obecności wind z obiektu korzystać będą mogły także osoby niepełnosprawne.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zasadnicze roboty budowlane3140000 zł
2Projekt i nadzór autorski150000 zł
3Nadzór inwestorski150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 3440000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy