BEZPIECZNA STRUGA - Kładka dla pieszych na wysokości ul. Iwaszkiewicza (OGM/0030)Dariusz Gładun (dariusz.gladun@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt jest zlokalizowany na prawobrzeżnej części Szczecina. Obiekt zostanie usytuowany na działkach: nr 5/12 obręb nr 4052, nr 35 obręb nr 4052, nr 4 obręb nr 4052 i nr 3/5 obręb 4052. Wybudowana kładka rozpoczynać się będzie na końcu parkingu samochodowego na wysokości skrzyżowania ulic Andrzeja Struga i Jarosława Iwaszkiewicza i przebiegać będzie prostopadle ponad jezdniami ulic Andrzeja Struga w ciągu drogi krajowej nr 10. Koniec kładki przewidziany jest na działce nr 3/5, obręb 4052. Planowane usytuowania obiektu przedstawione jest na załączniku nr 1.


Cel projektu

Celem projektu jest stworzenie możliwości bezpiecznego przejścia przez ul. A. Struga , na linii sklep Auchan (strona południowa) - Sklep Decathlon (strona północna) i ułatwienie dostępu dla mieszkańców oraz pracowników okolicznych hipermarketów do komunikacji miejskiej umiejscowionej po obu stronach ulicy - linii 66, 73, 79, 91,93.

Szczegółowy opis

Projekt polegać będzie na zaprojektowaniu i wybudowaniu nadziemnego przejścia dla pieszych w formie kładki żelbetowej, przebiegającego ponad obiema jezdniami drogi krajowej nr 10 (ulica Andrzeja Struga). W ramach projektu przewidziane jest wykonanie wejść/zejść schodowych po obu stronach drogi przewidzianych dla pieszych chcących przejść na drugą stronę. Korzystnie z wybudowanej kładki przez osoby niepełnosprawne oraz rowerzystów będzie możliwe dzięki zainstalowaniu wind przeznaczonych do tego celu po jednej z każdej strony. Realizacja zadania obejmuje wykonanie niezbędnych projektów, uzyskanie stosownych zgód i zezwoleń wymaganych przy realizacji inwestycji budowlanej, przygotowanie terenu, przeprowadzenie robót budowlanych, zagospodarowanie zieleni, nadzór nad realizacją inwestycji przez uprawniony podmiot oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie i innych wymaganych przez przepisy. W ramach projektu przeprowadzone będzie również przesunięcie rozejścia dla pieszych znajdującego się naprzeciwko wejścia na parking hipermarketu Auchan w kierunku skrzyżowania ulicy Andrzeja Struga z ulicą Jarosława Iwaszkiewicza.

Uzasadnienie projektu

Projekt w znaczący sposób przyczyni się do bezpieczeństwa pieszych w tym miejscu. Z powodu znacznej odległości od miejsca gdzie można pokonać ul. Struga w bezpieczny sposób, dość często dochodzi w tym miejscu do dzikiego, nielegalnego i zagrażającego życiu przekraczania jezdni przez pieszych, którzy chcą dostać się na przystanek po przeciwnej stronie jezdni. Wiele osób ryzykuje przebiegając przed pędzącymi autami. Wykonana kładka piesza nie tylko podniesie poziom bezpieczeństwa ale również usprawni i ułatwi korzystanie z komunikacji miejskiej.

Ogólnodostępność projektu

W ramach projektu nie przewidziano wyłączeń co do możliwości korzystania z wybudowanej infrastruktury. Charakterystyka i przeznaczenia obiektu sprawiają, iż będzie on dostępny dla wszystkich osób chcących z niego skorzystać przy przekraczaniu jezdni ulicy Struga.

Odbiorcy projektu

Projekt przewiduje swobodne korzystanie z wybudowanego obiektu przez wszystkie osoby poruszające się pieszo, rowerem, na hulajnodze i za pomocą wszelkich innych podobnych urządzeń w jego obrębie. Dzięki obecności wind z obiektu korzystać będą mogły także osoby niepełnosprawne.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zasadnicze roboty budowlane2730000 zł
2Projekt i nadzór autorski150000 zł
3Nadzór inwestorski150000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 3030000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy