Modernizacja Alejek na Cmentarzu w Dąbiu (OGM/0031)Wojciech Spychała
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin - Dąbie, teren cmentarza komunalnego


Cel projektu

Modernizacja oraz rewitalizacja wszystkich alejek spacerowych na terenie cmentarza w Dąbiu.

Szczegółowy opis

Dotychczasowe alejki na cmentarzu, zostaną zastąpione nowymi, ułożonymi z kostki brukowej. Zadanie, to poprawi i polepszy dojście do grobów bliskich. Planuje się wykonać 6498 m2 pieszych alejek. Wykonanie głównej alei z kostki betonowej, natomiast pozostałe aleje o nawierzchni przepuszczalnej mineralnej np. Hansegrand lub Tegra. Obecnie alejki są piaszczyste i pojawiają się szczególne utrudnienia w dojściu do nagrobków bliskich w okresie jesienno - zimowym, wówczas wszystkie alejki okryte są błotem. Wybudowanie kostki brukowej z całą pewnością zmieni taki stan rzeczy. Inwestycja poprawi również komfort dojazdów do grobów, konduktom żałobnym.

Uzasadnienie projektu

Poprawienie infrastruktury Cmentarza w Dąbiu.

Ogólnodostępność projektu

Zdecydowanie tak. Na cmentarzu w Dąbiu spoczywają bliscy wielu szczecinian, nie tylko osób związanych z Dąbie czy Prawobrzeże ale również i z lewobrzeżnej części miasta. Dlatego projekt ten będzie dostępny dla każdego mieszkańca Szczecina.

Odbiorcy projektu

Każdy mieszkaniec Szczecina.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie prac ziemnych brukarskich1318770 zł
2Opornik na ławie betonowej 4028mb322038 zł
3Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej60000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 1700808 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy