BEZPIECZNY DOSTĘP DO WODY - BUDOWA SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI (PROJEKT 1) (DĄ/0032)Mariusz Kiriaka (pzw.kiriaka@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Dąbie

Kategoria projektu

Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ulica Eskadrowa, działka ewidencyjna nr 7, obręb Dąbie 304


Cel projektu

Celem projektu jest ułatwienie dostępu do szczecińskich zbiorników wodnych poprzez budowę bezpiecznego slipu do wodowania łodzi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Budowa ogólnodostępnego slipu umożliwi mieszkańcom Szczecina aktywne uprawianie rekreacji wodnej, sportów wodnych, żeglarstwa, turystyki przyrodniczej i wędkarstwa. Ułatwi także dostęp do wody dla służb ratowniczych.

Szczegółowy opis

1. Uzyskanie stosownych pozwoleń i decyzji umożliwiających budowę slipu do wodowania łodzi tj.: Pozwolenie wodnoprawne, decyzja środowiskowa, pozwolenie na budowę, ekspertyza geodezyjna itp.
2. Zakup projektu budowy slipu wraz z parkingiem, ekspertyza geodezyjna.
3. Budowa slipu do wodowania łodzi - rozbiórka i demontaż aktualnie istniejących elementów umocnień brzegowych, prace ziemne, utwardzenie terenu pod slipem, montaż płyt betonowych i innych elementów konstrukcyjnych slipu.
4. Budowa parkingu dla samochodów wraz z lawetami do przewozu łodzi.
5, Modernizacja drogi dojazdowej z ulicy Eskadrowej.
6. Budowa infrastruktury - ławek i stołów do wypoczynku, koszy na śmieci, zaplecza sanitarnego (Toy-Toy).

Uzasadnienie projektu

Miasto Szczecin pomimo bardzo dużej ilości atrakcyjnych turystycznie i wędkarsko wód nie posiada ogólnodostępnych i odpowiednio przystosowanych miejsc pozwalających na bezpieczne wodowanie środków pływających. Budowa slipu do wodowania łodzi wraz z odpowiednią infrastrukturą otworzy szczecińskie wody dla potencjalnych użytkowników tj, turystów, żeglarzy. motorowodniaków, wędkarzy, miłośników przyrody itp. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta Szczecin leży bardzo wiele cennych przyrodniczo i widokowo obiektów takich jak park krajobrazowy "Dolina Dolnej Odry wraz z rezerwatami przyrody, Odra Zachodnia, Odra Wschodnia, Skośnica, Obnica, Jezioro Samotne, Kanał Leśny (Odyńca), Parnica, Przekop Mieleński, jeziora: Dąbie Małe i Dąbie Wielkie, Rzeka Święta, Wydrnik, Zalew Szczecińskie.

Ogólnodostępność projektu

Slip do wodowania łodzi wraz z towarzyszącą infrastrukturą będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców Szczecina chcących podziwiać okoliczne szlaki wodne. Korzystać z niego będą mogli wszyscy chętni chcący zwodować swoje środki pływające tj. łodzie, kajaki, rowery wodne, łodzie pneumatyczne, skutery wodne itp. Ze slipu korzystać będą mogły także służby ratownicze i kontrolne takie jak: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Państwowa Straż Rybacka, Społeczna Straż Rybacka oraz Policja.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą wszyscy mieszkańcy Szczecina, chcący w bezpieczny sposób zwodować swoje środki pływające. Projekt skierowany jest do osób czynnie uprawiających turystykę wodą, żeglarzy, motorowodniaków, kajakarzy, wioślarzy, wędkarzy i szeroko pojętych miłośników przyrody.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt wraz z decyzjami 1 szt.65000 zł
2Budowa parkingu (10 miejsc postojowych)200000 zł
3Budowa slipu 1 szt250000 zł
4Infrastruktura techniczna (ławki, śmietniki, TOI-TOI) 1 kpl.25000 zł
5Modernizacja drogi dojazdowej 110 mb 105000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 645000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy