WIRTUALNE MUZEUM POGONI SZCZECIN (OGM/0033)Daniel Trzepacz (danieltrzepacz@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt kibiców szczecińskiej Pogoni co do zasady związany będzie ze Szczecinem. Ze względu na jego formę i części składowe obecny będzie zarówno w przestrzeni wirtualnej tj. internecie jak i w przestrzeni miejskiej w formie murali wielkoformatowych oraz tablic pamiątkowych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików.

Lokalizacja murali:
1. ul. Kolumba (PKP) - linia kolejowa nr 351 kilometr 212,273 - 212,378 obręb 1051, działka nr 7/7 mur oporowy.
2. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 6 - KM 326201_1.1035.361_BUD obręb 1035, działka nr 81 o powierzchni 273 m2.
3. ul. Floriana Krygiera - 326201_1.1074.32 obręb 1074 numer 32
4. ul. Gryfińska 128
5. ul. Łubinowa 80 - 326201_1.4080.4/1 obręb 4080 numer 4/1


Cel projektu

Realizacja projektu w przystępny i atrakcyjny sposób zaznajomi mieszkańców Szczecina z historią i osiągnięciami zarówno największego szczecińskiego klubu sportowego jak i historią ludzi współtworzących Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin. Założeniem autorów projektu jest również zwiększenie świadomości roli jaką Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin pełni w kształtowaniu świadomości lokalnej mieszkańców Szczecina oraz całego regionu zachodniopomorskiego.

Wirtualna forma muzeum, dodatkowo posiadającego ułatwienia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, poprzez swoją ciągłą dostępność znacząco uzupełni i rozwinie funkcję tworzonego obecnie muzeum Pogoni Szczecin.

Poprzez wykonanie murali zlokalizowanych na zaniedbanych ścianach bądź obiektach zostanie podniesiona estetyka otoczenia, w którym znajdą się murale.

Z kolei wykonanie tablic informacyjnych umieszczonych przy szczecińskich Orlikach i związanych z konkretnymi, ważnymi postaciami ze szczecińskiego sportu przybliży najmłodszym mieszkańcom Szczecina sylwetki, rolę oraz wkład tych postaci w kształtowanie społeczności lokalnych.

Umiejscowione zarówno na muralach jak i tablicach kody QR będą odnośnikami do konkretnych podstron w wirtualnym muzeum, na których znajdą się kolejne informacje na dany temat.

Celem projektu jest integracja lokalnej społeczności wokół najbardziej rozpoznawalnej marki Szczecina, jaką bez wątpienia jest Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin. Projekt ma na celu zapewnienie należytej pielęgnacji 73-letniej historii Pogoni, która stanowi unikatową wiedzę, a dzięki proponowanym w projekcie rozwiązaniom w łatwy sposób umożliwi jej przekazanie kolejnym pokoleniom.

Szczegółowy opis

Projekt kibiców szczecińskiej Pogoni będzie składał się z trzech podstawowych części stanowiących spójną, wzajemnie uzupełniającą się całość.

Część I - wirtualne muzeum Pogoni Szczecin
Pierwszą częścią jest stworzenie wirtualnego muzeum, w którym będzie prezentowana historia Morskiego Klubu Sportowego Pogoń Szczecin wraz z historią ludzi, którzy od ponad siedemdziesięciu lat współtworzą en klub. W przyszłości, w zamyśle autorów wniosku projekt ma zostać rozwinięty w kierunku muzeum szczecińskiego sportu.

Techniczne założenia ogólne projektu:
- pełna responsywność stron, przystosowanie strony internetowej do każdego urządzenia (RWD)
- opracowanie struktury strony oraz treści zgodne z wytycznymi WCAG 2.1
- dostosowanie kodu strony do standardów Google 2021
- elastyczny kod strony, możliwość prostej rozbudowy projektu w dowolnym kierunku,
- nacisk na prosty dostęp do informacji, przejrzystość oraz nowoczesny design.

Oprawa graficzna
Projekt graficzny utrzymany w stylistyce związanej z Pogonią Szczecin, zgodny ze wskazówkami wnioskodawców i przy wykorzystaniu za zgodą klubu Pogoń Szczecin zastrzeżonych znaków towarowych.

Projekt w czytelny oraz przystępny sposób będzie prezentował zgromadzone pamiątki, trofea oraz informacje, których posiadaczami, na mocy odpowiednich porozumień oraz protokołów przekazania są kibice szczecińskiej Pogoni.

Indywidualny projekt graficzny dla:
- strony głównej
- podstron treściowych
- podstron treściowych z filtrami

Funkcjonalności
- zarządzanie podstronami treściowymi
- zarządzanie pozycjami w menu
- zarządzanie sliderami zdjęć
- zarządzanie galeriami zdjęć
- definiowanie filtrów i tagów
- zarządzanie plikami (np. pdf, doc)
- wyszukiwanie treści za pomocą filtrów i tagów
- grupowanie podstron
- system aktualności
- system archiwum
- przydzielanie zmian kategorii podstron według określonej daty (np. dodany news za 15 dni ma znaleźć się w archiwum lub innej kategorii)
- interaktywny katalog obiektów muzealnych wraz z przypisywaniem do kategorii
- wyszukiwarka

Część II - murale
Drugą częścią projektu jest wykonanie wielkoformatowych murali nawiązujących do działań oraz obecności kibiców i zawodników szczecińskiej Pogoni w przestrzeni publicznej, podkreślających związek pomiędzy klubem piłkarskim, a w przeszłości sekcją sportową, z miastem oraz regionem. Dzięki temu zostanie jeszcze bardziej zaakcentowany udział Pogoni w świadomości mieszkańców, co równocześnie zwiększy poczucie lokalnej tożsamości oraz przyczyni się do popularyzacji sportu w mieście, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Warto podkreślić również walory estetyczne, dzięki którym często zaniedbana przestrzeń publiczna nabierze kolorytu.
Planowane jest wykonanie ośmiu murali wielkoformatowych, na odpowiednio przygotowanym podłożu. Lokalizacja proponowanych obrazów to ściany kamienic, bloków, mury oporowe bądź inne duże powierzchnie. Wykonane murale zostaną zabezpieczone przed zniszczeniem specjalną powłoką do wysokości 3 metrów oraz pokryte lakierem w celu ochrony przed warunkami atmosferycznymi. Pozwoli to dłużej zachować ich walory estetyczne. Niezbędne będzie wykonanie murali za pomocą wysokiej jakości farb w aerozolu, zapewniającej odporność na każde warunki atmosferyczne: wilgoć, wysokie temperatury, mróz, promienie UV oraz czynniki takie jak benzyna, sól, oleje i woda opadowa. Na każdym z murali zostanie wykonany kod QR będący odnośnikiem do konkretnych podstron w wirtualnym muzeum, gdzie znajdą się kolejne informacje na dany temat, wyjaśnienia, ryś historyczny, a także galerie zdjęć ze zdarzeń, do których nawiązuje obraz.

Część III - tablice informacyjne na szczecińskich orlikach
Trzecią częścią projektu jest wykonanie tablic informacyjnych informacyjnych zlokalizowanych na każdym z 23 szczecińskich Orlików. Tablice będą zawierały informacje na temat ważnych postaci ze świata szczecińskiego sportu, przybliżając ich sylwetki oraz rolę jaką odegrali w kształtowaniu społeczności lokalnych. Podobnie jak w wypadku murali na każdej z tablic zostanie umieszczony kod QR będący odnośnikiem do konkretnych podstron w wirtualnym muzeum, na których znajdą się kolejne informacje na dany temat.

W celu zapewnienia odpowiedniej estetyki oraz trwałości tablice zostaną wykonane ze stopów metali oraz trwale przymocowane do podłoża w widocznym miejscu w sąsiedztwie obiektów sportowych.

Uzasadnienie projektu

Dzięki naszemu projektowi mieszkańcy Szczecina poszerzą swoją wiedzę o niezwykle cenne informacje dotyczące historii największego klubu sportowego na Pomorzu Zachodnim. Wykonanie (murale, tablice informacyjne) oraz lokalizacja (orliki, internet) sprawią, że łatwy dostęp do przygotowanych treści będą mieli wszyscy młodzi mieszkańcy Szczecina, a tym samym stworzone zostaną im dogodne warunki do pielęgnowania tradycji związanej z powojennym Szczecinem, ponieważ historia Pogoni Szczecin sięga 1948 roku i nierozerwalnie wiąże się z losami naszego miasta. Co istotne, nasz projekt będzie świetnym łącznikiem międzypokoleniowym, a przede wszystkim będzie miał niebagatelny wpływ na identyfikację szczecinian ze swoim miastem i z regionem. Przyczyni się również do integracji lokalnej społeczności, a dzięki muralom ulokowanym na starych, zaniedbanych elewacjach budynków stanowić będzie czynnik miastotwórczy poprawiając wizerunek Szczecin z wykorzystaniem lokalnych symboli.

Atrakcyjna forma projektu, jego forma i szeroko pojęta społeczna rola, znakomicie uzupełni oraz rozwinie rozpoczęte i realizowane obecnie, zarówno przez miasto, klub, jak i środowisko kibiców przedsięwzięcia.

Niezmiennie podkreślamy fakt niezwykle pozytywnego wpływu na całe środowisko kibiców oddolnych inicjatyw kreowanych przez nich samych. Kolejna inicjatywa pozwoli na kontynuację oraz rozwinięcie procesu polegającego na kształtowaniu i utrwalaniu przez kibiców pozytywnego wizerunku tej grupy społecznej, zarówno na etapie kampanii SBO 2022 jak i w przypadku wygrania projektu przez późniejsze współuczestniczenie w jego realizacji. Każdy uczestnik projektu oraz każda zaangażowana osoba będzie uczestniczyła w świadomym i odpowiedzialnym kształtowaniu zarówno przestrzeni publicznej jak i kibiców jako grupy społecznej.

Ogólnodostępność projektu

Ogólnodostępne wirtualne muzeum, dodatkowo posiadające ułatwienia dostępu dla ludzi z niepełnosprawnościami powiązane z umieszczonymi w przestrzeni publicznej Szczecina muralami oraz tablicami informacyjnymi posiadającymi kody QR kierujące do poszczególnych działów wirtualnego muzeum będzie stanowiło spójną, atrakcyjną i łatwo dostępną kompozycję artystyczno - informacyjną dostępną zarówno dla mieszkańców Szczecina, województwa zachodniopomorskiego, turystów jak i osób nie związanych z miastem.

Odbiorcy projektu

Projekt został skierowany do każdego mieszkańca Szczecina, do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego oraz do osób zainteresowanych sportem i inicjatywami społecznym na terenie całej Polski. Poprzez atrakcyjną, wielowymiarową formę wzbudzi zainteresowanie zarówno środowisk sportowych, jak i ludzi niezwiązanych w żaden sposób ze sportem. Zapewni najmłodszym mieszkańcom Szczecina i regionu dostęp do cennej wiedzy o historii największego klubu sportowego na Pomorzu Zachodnim. Jego innowacyjna forma może stanowić uzupełnienie szerokiej i ciągle rozbudowywanej oferty turystycznej miasta oraz pomóc w ukształtowaniu jego wizerunku jako miasta ludzi kreatywnych i nieszablonowych, potwierdzając unikatową w skali kraju, znaczącą rolę środowiska kibiców w procesie świadomego i odpowiedzialnego kształtowania przestrzeni publicznej.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1projekt murali50000 zł
2platforma internetowe - wirtualne muzeum73800 zł
3wykonanie tabliczek przy Orlikach141450 zł
4wykonanie murali wraz z zabezpieczeniem200000 zł
5przygotowanie ścian pod wykonanie murali150000 zł
6tablice informacyjne/pamiątkowe230000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 845250 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy