Bezpieczne przejścia dla pieszych i miejsca parkingowe (GGŻ/0003)



Łukasz Kadłubowski (kontakt@lukaszkadlubowski.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Golęcino-Gocław, Żelechowa

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Budowa miejsc parkingowych na działka nr 3/2 z obrębu 3085
Dokumentacja projektowa skrzyżowania na działce nr 1 z obrębu 3088
Przejścia dla pieszych
Hoża (działka nr 14), Bogumińska (działka nr 1), Obotrycka (działka nr 4), Krucza (działka 38/5), Robotnicza (działka nr 38/5), Łączna (działka nr 1/196 i 2/4)


Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu pieszym i drogowym

Szczegółowy opis

W ramach zadania zrealizowane zostaną następujące działania
- poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na ul. Hożej, Bogumińskiej, Obotryckiej, Kruczej,
Grzymińskiej, Łącznej - montaż doświetlaczy na przejściach dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu przy przystanku Ogrody Przyjaźń nż polegająca na powstaniu przejścia dla pieszych.
Budowa miejsc postojowych przy ul. Osiedle Bocianie Gniazdo - działka nr 3/2 z obrębu 3085

Uzasadnienie projektu

Realizacja projektu pozwoli na poprawę bezpieczeństwa w ruchu pieszym

Ogólnodostępność projektu

Projekt spełnia warunki ogólnodostępności dla wszystkich mieszkańców Szczecina.

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie dokumentacji projektowych zadania i wyznaczenie przejścia116000 zł
2Montaż i zakup doświetlaczy210000 zł
3Budowa miejsc parkingowych300000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 626000 zł

Załączniki



Komentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy