1000 drzew dla Szczecina (OGM/0048)Andrzej Radziwinowicz (a.radziwinowicz@o2.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Szczecin


Cel projektu

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez większą dostępność terenów zielonych, ale też poprawa estetyki miasta poprzez "zazielenienie" wszystkich 37 osiedli.

Szczegółowy opis

Projekt polega na zakupieniu 200 drzew o obwodzie 30-50cm oraz 800 o obwodzie 14-16 cm i posadzeniu ich w różnych lokalizacjach na terenie całego Szczecina z uwzględnienie priorytetu lokalizacji, w których szczególnie brakuje wysokiej zieleni. W doborze lokalizacji wyklucza się lasy i parki. Na terenach zieleńców i skwerów do 0,5 ha można zlokalizować maksymalnie 20% drzew. 10% nasadzeń ma myć wykonane w miejscach gdzie aktualnie nie ma drzew. Dokładne lokalizacje i gatunki zostaną ustalone z autorami projektu przy uwzględnieniu możliwości technicznych i przestrzennych.

Uzasadnienie projektu

W dobie realizacji kryzysu klimatycznego zieleń w mieście ma szczególne znaczenie- w związku z coraz dłuższymi falami upałów oraz z powodu coraz silniejszych i bardziej nieprzewidywalnych deszczy.
Drzewa zacieniają, a co za tym idzie, ochładzają ulice i chodniki, po których codziennie poruszają się tysiące mieszkańców Szczecina. Zieleń w mieście poprawia również retencję - pochłania wodę deszczową i ułatwia jej spływanie do gruntu, a nie do kanalizacji, która nie jest przystosowana do coraz częściej występujących silnych i nagłych ulew.
Drzewa przynoszą również dodatkowe korzyści dla mieszkańców miasta i przyrody:
-wyciszają hałas uliczny
-pochłaniają dwutlenek węgla oraz filtrują inne zanieczyszczenia
-poprawiają estetykę miasta
-są domem dla wielu zwierząt i owadów
-wpływają pozytywnie na samopoczucie okolicznych mieszkańców

Mieszkańcy miasta powinni mieć łatwy dostęp do zieleni w bliskiej odległości od swojego miejsca zamieszkania. Dlatego tak ważne jest zwiększanie ilości drzew na terenie miasta. Realizacja projektu pozwoli zrekompensować wycinki drzew wykonanych w ostatnim czasie w Szczecinie oraz wpłynie pozytywnie na proces zapobiegania skutkom kryzysu klimatycznego.

Ogólnodostępność projektu

Projekt ogólnodostępny

Odbiorcy projektu

Wszyscy mieszkańcy Szczecina


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Posadzenie 200 drzew obw. 30-50cm 3500000 zł
2Posadzenie 200 drzew obw. 14-16 cm1700000 zł
3Wykonanie projektu nasadzeń, uzgodnienia, nadzór nad realizacją prac niezbędnych do wykonania nasadzeń50000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 5250000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy