"SZLAK MARYNARZY" - ŚCIEŻKA SPACEROWO-REKREACYJNA OD PARKU PRZYGODNA DO JEZIORA SŁONECZNEGO (GU/0015)Tomasz Rogala (tom.rogala@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Gumieńce

Kategoria projektu

Sport, Zdrowie, Rekreacja, Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Gumieńce - połączenie między Parkiem Przygodna (wzdłuż cieku wodnego "Bukowa") a ulicami Zaburzańską/Szeligowskiego, prowadzącymi do Jeziorka Słonecznego.
Proponowany przebieg nowej drogi spacerowo-rekreacyjnej dla Gumieniec:
START: - początek Parku Przygodna patrząc od ulicy Ku Słońcu (działka nr 12 z obr. 2084), wzdłuż cieku wodnego "Bukowa" t.j. poprzez działki: 6 z obrębu 2084, 178/9 z obr. 2095 do ulicy Zaburzańskiej - KONIEC
Zarówno początek, jak i koniec proponowanej drogi może zostać zintegrowany z istniejącymi chodnikami/ścieżkami.


Cel projektu

Dzięki realizacji projektu "Szlak Marynarzy" mieszkańcy Gumieniec zyskają pieszo-rowerowe połączenie między Parkiem Przygodna a ulicami Zaburzańską i Szeligowskiego, prowadzącymi do malowniczego jeziorka Słonecznego. Nowoutworzony szlak będzie miejscem dla spacerów i uprawiania aktywności fizycznej, a także ważnym łącznikiem komunikacyjnym, który być może ograniczny rosnącą liczbę samochodów.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada utworzenie ciągu pieszo-rowerowego łączącego Park Przygodna z ulicami Zaburzańską i Szeligowskiego, prowadzącymi do malowniczego jeziorka Słonecznego. Proponowany łącznik jest bardzo potrzebny licznym mieszkańcom tej części Gumieniec, gdyż obecnie brakuje dobrego połączenia pieszo-rowerowego z Jeziorem Słonecznym. Istniejąca, wydeptana ścieżka jest wąska, krzywa, a w przypadku deszczu obłocona, co skutecznie uniemożliwia przejście spacerowiczów, zwłaszcza tych z wózkami dziecięcymi i psami oraz przejazd rowerzystów. Wskazany teren jest zaniedbany i zaśmiecony, brakuje na nim utwardzonych dróżek, ławek, śmietników itp. Szerokość przebieg i technologia wykonania ciągu pieszego będzie dobrana w taki sposób, aby w maksymalnym możliwym stopniu ograniczyć konieczność usuwania drzew i ich uszkadzania. Wycinka drzew będzie ograniczona do sytuacji w której nie będzie możliwe przyjęcie żadnego innego rozwiązania projektowego. W ramach inwestycji przeprowadzona zostanie pielęgnacja drzew rosnących przy ciągu spacerowym. Otoczenie ciągu pieszo zostanie zagospodarowane atrakcyjną zielenią. Nowy ciąg pieszo-rowerowy zostanie również oświetlony, tak aby umożliwić bezpieczne korzystanie o każdej porze.

Uzasadnienie projektu

Dzięki realizacji projektu "SZLAK MARYNARZY" mieszkańcy dzielnicy Gumieńce zyskają połączenie pieszo-rowerowe pomiędzy Parkiem Przygodna a ulicami Zaburzańską i Szeligowskiego, prowadzącymi do malowniczego Jeziora Słonecznego. Nowa ścieżka będzie swoistym przedłużeniem Parku Przygodna i brakującym łącznikiem z rekreacyjną infrastrukturą Jeziorka Słonecznego. Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców Gumieniec (jak i całego Szczecina). Dzięki niemu zyskają oni nowe miejsca spacerów i uprawiania aktywności fizycznej. Usprawiona zostanie również komunikacja piesza i rowerowa przy poszanowaniu środowiska i zielonych walorów Gumieniec.

Ogólnodostępność projektu

Projekt będzie dostępny całą dobę dla wszystkich mieszkańców Szczecina ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Gumieniec.

Odbiorcy projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich grup mieszkańców - począwszy od najstarszych do najmłodszych.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wykonanie ścieżki parkowej wraz z oświetleniem ok. 280 m570381 zł
2Dokumentacja projektowa i nadzory50000 zł
3Gospodarka istniejącym drzewostanem i zielenią, nowe nasadzenia60000 zł
4Elementy małej architektury30000 zł
5Opłata za dzierżawę gruntów należących do Wód Polskich na okres trzyletni 8500 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 718881 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy