CZAS NA BUKOWO / STOŁCZYN - BEZPIECZNE MIEJSCE SPACEROWE DLA MIESZKANCÓW OSIEDLI BUKOWO I STOŁCZYN (SSB/0004)Michalina Wieczerzak
projektodawca

Charakter projektu

Skolwin, Stołczyn, Bukowo

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt obejmuje obszar ulic od Władysława Nehringa przez Bolesława Gewerta, Jerzego Lachowskiego, Heliodora Sztarka do Perłowej. Zaplanowana infrastruktura znajduje się na działkach miejskich numer: 60, 9/17, 9/31, 14/2, 14/4, 51, 53, 59, 57, 10/7 obrębu 3004 oraz działce 15/4 i 15/2 z obrębu 3007, przy czym część ostatniej działki stanowić ma jedynie ciąg pieszy (chodnik).


Cel projektu

Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie miejsca bezpiecznego, przyjaznego mieszkańcom oraz umożliwiającego lokalnej społeczności zamieszkującej Stołczyn, Bukowe w szczególności obszar pomiędzy ulicami Szosa Polska, Policka oraz Nehringa atrakcyjne warunki spędzania wolnego czasu, spokojne spacery z dziećmi oraz wyjście z pupilami wieczorami po ciężkiej pracy.

Szczegółowy opis

Projekt obejmuje wykonanie ciągu pieszo-jezdnego dla rowerzystów oraz przechodniów zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu, warunkami technicznymi oraz prawem budowlanym na ulicach Jerzego Lachowskiego, Heliodora Sztarka, Bolesława Gewerta, oraz ciągu pieszego w wyznaczonych przez plan obszarach (ul. Lesne Ogrody, działka 15/4 z obr. 3004).
Nawierzchnia ciągu pieszo jezdnego musi korespondować z charakterem terenu w jakim znajduje się i powinna zostać wykonana z materiałów ekologicznych, idealnie wtapiających się w rzeźbę terenu. Doskonałym przykładem możemy być "zielona droga" czyli utwardzenie ciągu pieszego płytami meba lub geokratą a następnie wypełnienie otworów czarnoziemem i obsianie trawa. Takie rozwiązanie pozwoli na uzyskanie idealnego balansu pomiędzy bezpieczeństwem, funkcjonalnością, celem projektu a kosztami inwestycji.
Inwestycja zostanie zrealizowana z poszanowaniem istniejącej zieleni. Zagospodarowani terenu będzie projektowane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum wycinki drzew i krzewów i ograniczyć negatywny wpływ prac budowlanych na istniejącą zieleń. W przypadku konieczności usunięcia drzew (szacowana ilość drzew koniecznych do usunięcia to 5) zostaną one zastąpione nasadzeniami wyrównującymi. (szacowana ilość drzew koniecznych do usunięcia to 5).

Uzasadnienie projektu

Dzielnice Bukowo, Stołczyn sa obecnie mocno wykorzystywane inwestycyjnie przez lokalnych mieszkańców oraz firmy inwestycyjne, nie mniej jednak gmina całkowicie wstrzymała się z prowadzeniem inwestycji mających na celu ułatwienie życia lokalnych społeczności. Nie stworzono żadnych nowych miejsc spacerowych oraz rekreacyjnych dla silnie rozwijającej się zabudowy jedno jak i wielorodzinnej. Poza uchwaleniem planu zagospodarowania terenu dzielnicy Północ nie wybudowano żadnych miejsc pozwalających bezpiecznie zrelaksować się lokalnej ludności.
W odpowiedzi na "porzucenie" tej części Szczecina która dzięki własnym działaniom władz dzielnicy powoli zmienia swoją ponurą sławę z terenu porzuconego na przyjazne dla lokalnej społeczności jest stworzenie ciągu pieszo jezdnego gdzie każdy będzie mógł w wolnej chwil przejść się z dziećmi oraz swoimi pupilami.
Dodatkowo projekt ma na celu ułatwienie komunikacji pieszej z ulicy Władysława Nehringa do ulicy Szosa Polska. Projekt ma również za zadanie poprawę bezpieczeństwa przechodniów oraz rowerzystów pomiędzy wskazanymi ulicami.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest zgodny z Miejscowym Planem Zagospodarowania terenu i jest całkowicie dostępny i nieodpłatny dla wszystkich mieszkańców Szczecina

Odbiorcy projektu

Docelową ale nie jedyną grupą odbiorców będą mieszkańcy dzielnicy Bukowo, Stołczyn w szczególności nieruchomości położonych w obszarze ulic Władysława Nehringa, Szosa Polska, Policka, Doroty, Bronisława Sobola, Kryształowa, Rzeźbiarska, Perłowa, Agatowa, Szafirowa


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Projekt wraz z nadzorem autorskim40000 zł
2Wykonanie podbudowy ciągu pieszo jezdnego z kruszywa235000 zł
3Wyłożenie nawierzchni geokratą, płytami meba lub kostką brukową415000 zł
4Koszt wycinki drzew5000 zł
5Koszt nasadzeń zastępczych 10000 zł
6Oświetlenie terenu15000 zł
7Opracowanie dotyczące istniejącej i projektowanej zieleni 5000 zł
8Koszt zagospodarowania terenu w kontekście zieleni5000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 730000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy