Bezpieczne chodniki na ul. Władysława Jagiełły i Ks. Bogusława (OGM/0036)Anna Marczyńska (a.marczynska@wp.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Projekt będzie realizowany na ul. Władysława Jagiełły od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Ks.Przybysławy po obu stronach ulicy, oraz Ks. Bogusława X od ul. Langiewicza do ul. Krzywoustego po obu stronach ulicy. Obręb 1041 oraz 1042
Obręb 1041 oraz obręb 1041


Cel projektu

Wymiana nawierzchni chodników, usunięcie uszkodzonych płyt kamiennych i zastąpienie ich nowymi. Obniżenie krawężników przy przejściach dla pieszych, poprawa komunikacji dla pieszych poruszających się po chodnikach na wózkach, z ograniczoną sprawnością, mamom z wózkami.

Szczegółowy opis

Istniejąca nawierzchnia chodnika jest w większości w złym stanie technicznym i kwalifikuje się do remontu. W płytach występują ubytki i pęknięcia a ze względu na uszkodzenia podbudowy chodnika pomiędzy płytami występują szczeliny. Powierzchnia chodnika jest nierówna co stwarza niedogodności i zagrożenia dla poruszających się pieszych. W ramach zaproponowanego projektu zostanie rozebrany istniejący chodnik, krawężniki i obrzeża. Podbudowa chodnika zostanie uzupełniona, odpowiednio zagęszczona i wyprofilowana.

Uzasadnienie projektu

celem zgłoszonego projektu remontu chodników przy ul. Władysława Jagiełły i Ks. Bogusława X jest poprawa jakości komunikacyjnej dla pieszych. Obecny stan chodników utrudnia komunikację, przede wszystkim osobom starszym z ograniczoną sprawnością, mamom z wózkami.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców ulic Władysława Jagiełły i KS Bogusława X oraz innych mieszkańców naszego miasta, poruszających się po w/w ulicach.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu są rodziny z małymi dziećmi, osoby starsze z ograniczoną sprawnością, studenci i inni mieszkańcy naszego miasta poruszający się tymi ulicami.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Remont chodnika wraz z krawężnikiem4450000 zł
2Dokumentacja projektowa + nadzory100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 4550000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy