Bezpieczne osiedle Przyjaźni (ŚW/0004)Bartek Jarzembek (bjarzembek1@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Świerczewo

Kategoria projektu

Sprawy społeczne, Infrastruktura

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

osiedle Przyjaźni


Cel projektu

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. 26 kwietnia, Santockiej, Witkiewicza poprzez dodatkowe oświetlenie przejść, montaż inżynieryjnej infrastruktury mającej na celu zmniejszenie prędkości w okolicach skrzyżowań (w szczególności na 26 Kwietnia, montaż paneli akustycznych na ul. 26 kwietnia (na odcinku od Derdowskiego do Zielonogórskiej) po stronie ulicy Kmieca.

Szczegółowy opis

Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych przy ul. 26 kwietnia, Santockiej, Witkiewicza poprzez dodatkowe oświetlenie przejść, montaż inżynieryjnej infrastruktury mającej na celu zmniejszenie prędkości w okolicach skrzyżowań (w szczególności na 26 Kwietnia, montaż paneli akustycznych na ul. 26 kwietnia (na odcinku od Derdowskiego do Zielonogórskiej) po stronie ulicy Kmieca.

Uzasadnienie projektu

Ważna jest poprawa bezpieczeństwa pieszych. Na wyżej wymienionym terenie często dochodzi potrąceń pieszych, a taka inwestycja jest remedium na ten problem.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest ogólnodostępny.

Odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Realizacja projektu 399000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 399000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy