Basen na Odrze (OGM/0016)Wojciech Dorżynkiewicz (w.dorzynkiewicz@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Ogólnomiejski

Kategoria projektu

Ekologia, Zdrowie, Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Działki 1/6 z obr. 1085 oraz 1/2 z obr. 1085


Cel projektu

stworzenie ogólnodostępnego basenu na Odrze.

Szczegółowy opis

Stworzenie basenu na Odrze o wielkości ok. 2 tys. m.kw., który będzie zawierał basen dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Basen musi posiadać 3 niecki, a każda z nich powinna mieć inną głębokość. Basen powinien być stworzony na wzór basenu w Kopenhadze. Basen powinien być wyposażony w 200 leżaków i 50 parasoli, które pozwoliłyby się rodzicom czy seniorom schować przed palącym słońcem.

Uzasadnienie projektu

Zbyt mała liczba basenów w mieście, zbyt mała liczba kąpielisk, brak takiej atrakcji w centrum miasta. Basen byłby idealną atrakcją, która wzbogaciłaby teren Łasztowni. Byłby to pierwszy basen w rzece w Polsce.

Ogólnodostępność projektu

Basen byłby ogólnodostępny, zarządzany przez miasto, udostępniany bezpłatnie

Odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa basenu i niezbędnej infrastruktury5256000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 5256000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy