Budowa drogi rowerowej łączącej Podjuchy i Zdroje (ŻKPZ/0004)Bartek Jarzembek (bjarzembek1@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Ekologia, Sport, Kultura, Zdrowie, Sprawy społeczne, Transport, Rekreacja

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

ul. Batalionów Chłopskich
Numery działek:
nr. 3
nr. 17/2
nr. 5/1
nr. 70/2
nr. 24/2
nr. 28/3
nr. 15/8
nr. 3 Dąbie 165
nr. 1 Dąbie 111
nr. 2/1 Dąbie 111


Cel projektu

Budowa drogi rowerowej łączącej Podjuchy i Zdroje.

Szczegółowy opis

Budowa drogi rowerowej łączącej Podjuchy i Zdroje wzdłuż ulicy Batalionów Chłopskich. Przygotowanie projektu i realizacja inwestycji w trosce o dobro wspólne o dobro mieszkańców w tym regionie i nie tylko.

Uzasadnienie projektu

W ostatnich latach można zaobserwować znaczący wzrost aktywności rowerzystów w całym mieście. Tak jest i w przypadku ulicy Batalionów Chłopskich. Brak drogi rowerowej zmusza rowerzystów do jazdy po ulicy, która jest obleganym traktem komunikacyjnym Prawobrzeża. Sama inwestycja znacznie poprawiłaby bezpieczeństwo w ruchu drogowym i wyeliminowałaby wiele potencjalnie niebezpiecznych sytuacji oraz zwiększyłaby komfort mieszkańców.

Ogólnodostępność projektu

Projekt jest ogólnodostępny

Odbiorcy projektu

Dzieci, młodzież i dorośli


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1wykonanie drogi rowerowej 770000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 770000 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy