"Hotel" dla jaskółek na Pogodnie (POG/0005)Krzysztof Sowa (owler84@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Pogodno

Kategoria projektu

Ekologia

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Powstanie wieży z gniazdami dla jaskółek zaplanowana jest na nieużytkach przy ul. Taczaka, w pobliżu ogrodów działkowych (działka nr 6/6, obręb 2074).


Cel projektu

Celem projektu jest odbudowa populacji jaskółki oknówki poprzez postawienie wolnostojącego jaskólnika z kilkudziesięcioma sztucznymi gniazdami dla jaskółek oknówek. Instalacja ta ma pomóc w odbudowie populacji tego gatunku na osiedlu, a co za tym idzie w sposób naturalny likwidować nielubiane przez ludzi komary, muszki, mszyce i inne owady, którymi jaskółki się żywią. Dodatkowym i długofalowym efektem realizacji inwestycji będzie zapewnienie ekologicznej, skutecznej, bezpiecznej dla zdrowia innych oraz darmowej formy odkomarzania osiedla.

Szczegółowy opis

Projekt zakłada ustawienie na nieużytku przy ul. Taczaka, specjalnego słupa na szczycie którego znajdować się będzie kilkadziesiąt sztucznych gniazd dla jaskółek. Całość konstrukcji mierzyć będzie ok 8 metrów. Poza gniazdami, konstrukcja zawierać będzie tzw. wabik, którego celem jest wabienie jaskółek. Zasilany no będzie panelem fotowoltaicznym podłączonym do urządzenia czasowego, imitującego odgłosy jaskółek . Dużą zaletą wybranej lokalizacji będzie fakt, że wszelkie nieczystości pozostawiane przez jaskółki, spadać będą na trawnik i nie będą zanieczyszczać ludzkich zabudowań.

Uzasadnienie projektu

Niegdyś szczecińskie osiedla były pełne jaskółek oknówek, które chętnie gniazdowały na balkonach, oknach i otworach wentylacyjnych bloków. Niestety systematyczne ocieplanie budynków powodowało zakrywanie otworów, w których gniazdowały oraz niszczenie ich gniazd. Gniazda tych ptaków zakładane na balkonach były też niszczone przez ludzi z uwagi na pozostawiane nieczystości. Obecnie aby zniechęcić jaskółki do zakładania gniazd montowane są też wystające druty. To wszystko spowodowało, że liczne niegdyś kolonie jaskółek w mieście praktycznie wyginęły! Budowa wolnostojącego jaskólnika będzie swego rodzaju drobną rekompensatą człowieka za brak możliwości gniazdowania się tych ptaków na balkonach i oknach, jak miało to miejsce kiedyś.

Jaskółki to bardzo pożyteczne ptaki będące pod ochroną, które “zaprzyjaźniły” się z człowiekiem niejednokrotnie budując swoje gniazda na balkonach. Ich obecność wśród ludzi jest bardzo pożądana z uwagi na to, że jaskółki zjadają ogromne ilości komarów, muszek i mszyc, które uprzykrzają życie człowiekowi. Dorosły osobnik dziennie potrafi zjeść nawet 6000 komarów!

Ogólnodostępność projektu

Planowana inwestycja będzie realizowana na terenie ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców miasta przez cały czas.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Pogodna oraz pobliskich osiedli.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Koszt zaprojektowania, wykonania i instalacji wieży dla jaskółek130000 zł
2Dokumentacja techniczna25000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 155000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy