Bezpieczne i estetyczne Zdroje! Budowa wyniesionych przejść dla pieszych i parkingu. (ŻKPZ/0007)Mateusz Sedler (mateusz.sedler@10g.pl)
projektodawca

Charakter projektu

Żydowce – Klucz, Podjuchy, Zdroje

Kategoria projektu

Infrastruktura, Zielone

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Zdroje, ul. Walecznych od Ronda Ułanów Podolskich do skrzyżowania ulic Walecznych, Piechoty i Sanatoryjnej (działka nr 25, 118/5, 35/7, 39/1, 27/1; przy adresach: Walecznych 93, 84A, 6 i na skrzyżowaniach z ul. Młodzieży Polskiej oraz Piechoty i Sanatoryjną), a także ul. Batalionów Chłopskich od Ronda Ułanów Podolskich do skrzyżowania ulic Batalionów Chłopskich i Żołędziowej (działka nr 18/5; przy adresach: Batalionów Chłopskich 44A/1a, 43c, 38, Leszczynowa 23).


Cel projektu

Celem projektu jest nie tylko poprawa ważnego bezpieczeństwa mieszkańców osiedla jak i pozostałych szczecinian, ale też poprawa infrastruktury i wyglądu otoczenia oraz zadbanie o wizerunek osiedla i zwiększenie codziennego komfortu mieszkańców.

Szczegółowy opis

Wszystkie wskazane przejścia, wraz z dwoma obecnie nieistniejącymi (miałyby być utworzone), miałyby zostać wyniesione i pełnić jednocześnie funkcję progu zwalniającego na wzór przejść z ulic Waleriana Łukasińskiego lub też Adama Mickiewicza przy Ryneczku Pogodno. Przejścia zostały oznaczone na mapie pojedynczą grubą linią czerwoną.

Chodniki do nowych przejść zaznaczone brązowymi prostokątami.

Parking skośny miałby zostać utworzony w dwóch częściach, których końce są wskazane na mapie żółtymi prostokątami. Jedna wymagałaby rozbiórki starego parkingu równoległego, a obie położenia nowej kostki brukowej, obniżenia krawężników oraz zwężenia chodnika o około 1m.

Kosze na śmieci miałyby zostać ustawione przy nowych przejściach następująco: 2 po obu stronach przy lodziarni i kwiaciarni oraz jeden od strony targowiska. Wskazane niebieskimi kropkami.

Łąka kwietna miałaby zostać założona na wysepkach na skrzyżowaniu przy szkole SP nr 65. Wskazana zielonymi krzyżykami.

Krzewy miałyby zostać nasadzone przy ulicy Walecznych po stronie zachodniej od skrzyżowania z ul. Młodzieży Polskiej do projektowanego parkingu oraz od drugiej, południowej części parkingu, po zachodniej stronie ul. Walecznych, do skrzyżowania z ulicami Piechoty i Sanatoryjną. Dalej na skrzyżowaniu Walecznych i Młodzieży Polskiej od strony targowiska w linii przy chodniku do uliczki wewnętrznej prowadzącej od ul. Walecznych na parking Lidla. Krzewy oznaczone są na mapie fioletowymi liniami.

Rabaty miałyby zostać posadzone na skrzyżowaniu Walecznych z Młodzieży Polskiej od strony targowiska oraz od strony tego skrzyżowania (po obu stronach płotu) i dalej w kierunku uliczki dojazdowej na parking Lidla pomiędzy nasadzeniami krzewów. Rabaty oznaczone są na mapie pomarańczowymi krzyżykami.

Uzasadnienie projektu

W ciągu ulicy Walecznych nagminnie dochodzi do nieostrożnej i szybkiej jazdy przez gro kierowców pomimo częstych tłumów i biegających dzieci w okolicy osiedlowej lodziarni, targowiska i szkoły podstawowej, przy której znajduje się boisko. Obecnie nie raz dochodzi do niebezpiecznych sytuacji, w których dzieci i dorośli przechodzą nie tylko w miejscach niedozwolonych, ale nawet po pasach tuż przed samochodem pędzącym zza zakrętu 50-60 km/h. Do tego przy pasach przy szkole postawiony jest żółty płotek, który skutecznie chowa przed wzrokiem kierowców przechodniów zbliżających się do przejścia, a w szczególności dzieci. Dodać należy też, że powstaje niemało niebezpiecznych sytuacji, w których kierowcy nie przepuszczają (ani nawet nie zwalniają) kierowców starających się wyjechać z parkingu przy wspomnianej lodziarni, ale ich omijają trąbiąc i wjeżdżając szybko pod prąd na drugi pas ruchu (droga ta jest dosyć ruchliwa) tuż przy częstych tłumach ludzi na chodniku obok. Również na przejściach na skrzyżowaniu z ulicami Piechoty i Sanatoryjną na mini rondzie zarówno kierowcy jak i przechodnie mają utrudnioną możliwość wczesnego dostrzeżenia zagrożenia, a ruch samochodowy także nie raz odbywa się tam dynamicznie. Podobne sytuacje mają miejsce przy przejściach dla pieszych na Rondzie Ułanów Podolskich oraz przy sklepie Społem.
Dodatkowe dwa przejścia, które miałyby powstać przy szkole muzycznej (dawnej Poziomce), a parkingiem Lidla oraz przy lodziarni i kwiaciarni dodatkowo zwiększyłyby komfort przechodniów na co dzień pozwalając przejść bezpiecznie w często pokonywanych przez nich miejscach i zwolniłyby też ruch samochodowy.
Nasadzenia krzewów i rabat służyłyby poprawie estetyki osiedla, które jest niestety zapuszczone od kilku jak nie kilkunastu dobrych lat.

Ogólnodostępność projektu

Wyniesione przejścia dla pieszych będą ogólnodostępne dla każdego mieszkańca Szczecina, który będzie musiał akurat przez nie przejść. Parking również będzie ogólnodostępny dla każdego kierowcy jak i zieleń poprawi wizerunek osiedla, przez które przewija się część mieszkańców innych osiedli.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedla Zdroji (klienci lodziarni i targowiska jak i sklepów Lidl, Biedronka i Społem, interesanci Poczty Polskiej, pacjenci przychodni i in. obiektów, dzieci i ich rodzice idący do szkoły) oraz inni mieszkańcy Szczecina przebywający na osiedlu chwilowo.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Wyznaczenie 2 nowych przejść 6000 zł
2Budowa wyniesionych 17 przejść 391000 zł
3Nasadzenie około 110 m^2 krzewów (około 320 szt.) i 2 letnie utrzymanie102400 zł
4Nasadzenie około 100 m^2 rabatów i 2 letnie utrzymanie120000 zł
5Budowa około 230 m^2 parkingu103500 zł
6Ustawienie 3 koszy na śmieci i 4-cio letnie utrzymanie25200 zł
7Założenie około 70 m^2 łąki kwietnej zamiast trawnika i roczne utrzymanie5640 zł
8Budowa chodnika do nowych przejść około 28 m^216800 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 770540 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy