Bukowa II - Ciąg rowerowo spacerowy Przygodna - jezioro Słoneczne (GU/0008)Dominika Jackowski (dj@jackowskistudio.com)
projektodawca

Charakter projektu

Gumieńce

Kategoria projektu

Ekologia, Sport, Zdrowie, Sprawy społeczne

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Pomiędzy ul. Przygodną, a jeziorem Słonecznym wzdłuż rzeczki Bukowa na działce o nr ewid. 6 obręb 2084 i 178/9 obręb 2095 (od ulicy Przygodnej do ul. Szeligowskiego). Działka nr 6 należy do Wód Polskich, gmina Miasto Szczecin posiada zgodę na przeprowadzenie inwestycji na przedmiotowej działce.


Cel projektu

Celem projektu jest skomunikowanie Parku Przygodna z terenem rekreacyjnym nad jeziorem Słoneczny. Dzisiaj wzdłuż rzeki Bukowa na tym odcinku istnieje nieformalny przedept. Teren jest często odwiedzany przez mieszkańców, którzy jednak zgłaszają brak jakiejkolwiek infrastruktury na tym odcinku. Obecnie teren jest trudnodostępny dla osób spacerujących z wózkami dziecięcymi, osób z niepełnosprawnościami. Teren po zmroku jest dość niebezpieczny ze względu na brak oświetlenia. Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali Radzie Osiedla Gumieńce potrzebę wykonania na tym odcinku infrastruktury spacerowej. Pomimo jej braku, mieszkańcy bardzo chętnie odwiedzają ten teren i spacerują między dwoma terenami rekreacyjnymi: Park Przygodna - jezioro Słoneczne. Inwestycja w tym obszarze, jest długo wyczekiwana i ma ogromne poparcie społeczne.

Szczegółowy opis

Powstanie droga pieszo - rowerowa o naturalnej nawierzchni (przepuszczalnej, identyczna nawierzchnia jak w Parku Przygodna) wraz z oświetleniem, miejscami do odpoczynku (ławki), małą architekturą (kosze na śmieci, huśtawki parkowe, hamaki, stoły parkowe wraz z ławkami).

Miasto posiada dokumentację projektową na budowę ciągu pieszo-rowerowego.

Uzasadnienie projektu

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali Radzie Osiedla Gumieńce potrzebę wykonania na tym odcinku infrastruktury spacerowej. Pomimo jej braku, mieszkańcy bardzo chętnie odwiedzają ten teren i spacerują między dwoma terenami rekreacyjnymi: Park Przygodna - jezioro Słoneczne. Inwestycja w tym obszarze, jest długo wyczekiwana i ma ogromne poparcie społeczne. Miasto opracowało dokumentację projektową dla powyższego zakresu. W ostatnich latach miasto uregulowało sprawy własnościowe, które do tej pory blokowały inwestycję.

Ogólnodostępność projektu

Teren będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców 24 godziny na dobę.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy Gumieniec, Pogodna, wszyscy pozostali odwiedzający nasze osiedle.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Budowa oświetlenia typu parkowego 300000 zł
2Budowa ścieżki pieszo - rowerowej 300000 zł
3Montaż małej architektury118881 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 718881 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy