Ulica Duńska - łąka kwietnia zamiast zaniedbanego trawnika (BW/0002)Marcin Szneider (marcinszneider@gmail.com)
projektodawca

Charakter projektu

Bukowo, Warszewo

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Ul. Duńska - od zjazdu do supermarketu do ronda przy ul. Złotowskiej
Po weryfikacji w urzędzie wyłączenie z projektu działek należących do podmiotów prywatnych: 3/18 i 3/19 w obrębie 3082.


Cel projektu

Estetyzacja ulicy Duńskiej. Poprawienie mikroklimatu dla roślin, owadów i ptaków żyjących w mieście. Poprawa stosunków wodnych.

Szczegółowy opis

Zadanie polega na założeniu tzw. łąki kwietnej na terenie zarezerwowanym pod drugą jezdnię ulicy Duńskiej.
Działania:
1. Uporządkowanie terenu.
1. Przygotowanie ziemi - pozbycie się traw i chwastów, wzruszenie ziemi i wyrównanie.
2. Siew mieszanki nasion.
3. Zwałowanie terenu - ubicie ziemi.
4. Podlewanie łąki - dwa razy w tygodniu przez dwa miesiące po zasianiu.

Uzasadnienie projektu

Celem realizacji zadania jest poprawa estetyki strefy wjazdowej na osiedle Warszewo. Pas zaniedbanej zieleni po wschodniej stronie ul. Duńskiej jest zachowany jako rezerwa pod budowę drugiej jezdni drogi. Niestety obecność reklam, przedeptów pieszych oraz brak pomysłu na to miejsce sprawiła, że jest tu po prostu nieznośnie brzydko i smutno.
Realizacja zadania ma zmienić ten stan rzeczy i sprawić że strefa wjazdowa na Warszewo będzie miejscem ciekawym, zagospodarowanym oryginalnie i estetycznie.

Odbiorcy projektu

Mieszkańcy osiedli Warszewo oraz Arkońskie-Niemierzyn oraz wszyscy goście odwiedzający okolicę.


Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Założenie łąki kwietnej na odcinku ok. 500m szerokości ok. 20m396617 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 396617 zł

ZałącznikiKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy