Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu Bezpieczne przejścia przy SP nr 48 (PŁ/0003)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Wydział merytoryczny

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 0

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. utrzymanie sygnalizacji/rok 1500
2.zużycie energii /rok1300
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 2800


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Wydział Gospodarki Komunalnej