Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu MIASTO JAKO PTASI EKOSYSTEM - BUDKI LĘGOWYCH DLA JERZYKÓW, PTAKÓW DZIUPLAKÓW. KARMNIKI DLA PTAKÓW ZIMUJĄCYCH,DOMKI DLA OWADÓW ZAPYLAJĄCYCH. (GU/0006)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Wydział Ochrony Środowiska

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 0

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. szacunkowe koszty projektu 108000
2.czyszczenie i konserwacja budek oraz domków dla owadów2000
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 110000