Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu HEJT STOP (OGM/0011)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Wydział Oświaty

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. Przygotowanie i produkcja materiałów 80000
2.Organizacja warsztatów i ich prowadzenie200000
3.Obsługa i koordynacja zadania - koszty administracyjne20000
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 300000

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 0


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Wydział Spraw Społecznych