Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu ESTETYCZNY I BEZPIECZNY CIĄG PIESZO-JEZDNY PRZY UL. RAYSKIEGO 2-3-4 (CE/0004)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Zakład Usług Komunalnych - Wydział merytoryczny

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 0

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. utrzymanie i eksploatacja 10000
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 10000


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Karta konsultacji

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Wydział merytoryczny
Karta konsultacji

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Karta konsultacji

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych - Wydział merytoryczny