Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu "MAŁY BUKOWIEC" GÓRKA ZJAZDOWO - WSPINACZKOWA, TRAMPOLINY I MAŁPI GAJ (ŻKPZ/0010)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Zakład Usług Komunalnych - Wydział merytoryczny

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. Dokumentacja projektowa 65000
2.Roboty budowlane660000
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 725000

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. Utrzymanie 20000
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 20000


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Ogrodnik miejski