Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu Spójne trasy rowerowe dla Szczecina. Mickiewicza. (PŁ/0007)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Biuro Prezydenta Miasta


Wydział Zarządzania Projektami


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Wydział merytoryczny

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. koszt dokumentacji projektowej 133000
2.korekta programu istniejącej sygnalizacji świetlenej15000
3.przebudowa sygnalizacji z dostosowaniem500000
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 648000

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 0


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Wydział Gospodarki Komunalnej