Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu FUN OSÓW - PLAC ZABAW DLA DOROSŁYCH (OGPKB/0006)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Wydział Zarządzania Projektami


Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ
Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Zakład Usług Komunalnych - Wydział merytoryczny

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. Szacunek wnioskodawcy 82000
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 82000

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. Utrzymanie 2000
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 2000


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Karta konsultacji

Wydział Ochrony Środowiska