Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu Instalacja Artystyczno-Edukacyjna w przestrzeni miejskiej (SMNMMWP/0007)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Biuro Architekta Miasta

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 0

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 0


Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego - Wydział merytoryczny