Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu Modernizacja Alejek na Cmentarzu w Dąbiu (OGM/0031)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ADMINISTRACJI BUDOWLANEJ

WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI

Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Zakład Usług Komunalnych - Wydział merytoryczny

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1.
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 0

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. utrzymanie i eksploatacja 50000
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 50000