Karta weryfikacji merytorycznej dla projektu "Hotel" dla jaskółek na Pogodnie (POG/0005)Weryfikacja merytoryczna wstępna

Wydział Zarządzania Projektami


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. zasobu nieruchomości


WYDZIAŁ MIESZKALNICTWA I REGULACJI STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI


Biuro Prezydenta Miasta


WYDZIAŁ ZASOBU I OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI

Referat ds. prywatyzacji nieruchomości gruntowych

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na którykolwiek punkt proszę o przedstawienie szczegółów.
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Weryfikacja merytoryczna końcowa

Karta weryfikacji końcowej

Wydział Ochrony ŚrodowiskaLp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. dokumentacja 25000
2.zaprojektowanie, wykonanie i instalacja wieży130000
Łączny szacunkowy koszt realizacji projektu: 155000

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1. Czyszczenie gniazd i wieży - raz na 5 lat 1000
Łączny szacunkowe przyszłe koszta projektu: 1000
Konsultacja w trakcie weryfikacji w jednostkach miejskich

Karta konsultacji

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego
Karta konsultacji

Zakład Wodociągów i Kanalizacji