Wprowadź w stosowne pole swoją nazwę użytkownika w systemie lub swój adres e-mail, który podałeś podczas rejestracji. Nie musisz podawać obu informacji. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych naciśnij przycisk 'Zatwierdź'. Jeśli podane przez Ciebie dane będą prawidłowe, system wyśle wiadomość e-mail, która w ciągu kilku minut powinna być dostępna na Twoim koncie poczty elektronicznej. W treści wiadomości będzie podany link do panelu zmiany hasła.