Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Zakończyliśmy głosowanie na projekty mieszkańców ramach SBO 2020.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy! Wyniki głosowania na projekty SBO 2020 znajdują się na stronie sbo.szczecin.eu oraz konsultuj.szczecin.pl.

W poniedziałek 9 grudnia, o godz. 12.00 w sali 167 w Urzędzie odbędzie się oficjalne, publiczne otwarcie urn z papierowymi kartami do głosowania - zliczenie ilości kart. Głosy oddane w ten sposób zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, co będzie podstawą do ogłoszenia oficjalnych wyników głosowania. Zapraszamy do śledzenia komunikatów prasowych!


Witamy w aplikacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020!

To miejsce, w którym mieszkańcy i wnioskodawcy mają dostęp do projektów złożonych w ramach SBO 2020.

Nabór projektów do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 został zakończony, jednak zanim pomysły mieszkańców znalazły się się na liście do głosowania, zgodnie z zasadami SBO, trafiły do właściwych merytorycznie jednostek Urzędu MiastaSzczecin, a następnie zespołów społecznych (Zespołu Opiniującego oraz Zespołu Odwoławczego) w celu:

1. weryfikacji formalnej

2. weryfikacji merytorycznej (Urząd oraz Zespół Opiniujący i Odwoławczy)

Każdy projekt analizowany był indywidualnie, pozostając w kontakcie z autorami. Sprawdzano, czy propozycje zgłoszone spełniają wymogi formalne i czy są możliwe do realizacji: zarówno inwestycje i projekty o charakterze nieinwestycyjnym. Projekty, które pomyślnie przejdą wszystkie etapy opiniowania trafią na listę do głosowania mieszkańców.

Po zakończeniu danego etapu weryfikacji ? powstaje lista projektów, którą udostępniamy na stronie SBO.

Aktualnie weryfikacja projektów została zakończona: powstała lista projektów skierowanych do głosowania przez mieszkańców Szczecina.

Zapraszamy do śledzenia aktualności!

Zespół SBO 2020