Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Zakończyliśmy głosowanie na projekty mieszkańców ramach SBO 2020.

Dziękujemy wszystkim, którzy oddali głosy!

W poniedziałek 9 grudnia, o godz. 12.00 w sali 167 w Urzędzie odbędzie się oficjalne, publiczne otwarcie urn z papierowymi kartami do głosowania - zliczenie ilości kart. Głosy oddane w ten sposób zostaną wprowadzone do systemu informatycznego, co będzie podstawą do ogłoszenia oficjalnych wyników głosowania. Zapraszamy do śledzenia komunikatów prasowych!


Witamy w aplikacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020!

To miejsce, w którym mieszkańcy i wnioskodawcy mają dostęp do projektów złożonych w ramach SBO 2020.

Nabór projektów do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 został zakończony, jednak zanim pomysły mieszkańców znalazły się się na liście do głosowania, zgodnie z zasadami SBO, trafiły do właściwych merytorycznie jednostek Urzędu MiastaSzczecin, a następnie zespołów społecznych (Zespołu Opiniującego oraz Zespołu Odwoławczego) w celu:

1. weryfikacji formalnej

2. weryfikacji merytorycznej (Urząd oraz Zespół Opiniujący i Odwoławczy)

Każdy projekt analizowany był indywidualnie, pozostając w kontakcie z autorami. Sprawdzano, czy propozycje zgłoszone spełniają wymogi formalne i czy są możliwe do realizacji: zarówno inwestycje i projekty o charakterze nieinwestycyjnym. Projekty, które pomyślnie przejdą wszystkie etapy opiniowania trafią na listę do głosowania mieszkańców.

Po zakończeniu danego etapu weryfikacji ? powstaje lista projektów, którą udostępniamy na stronie SBO.

Aktualnie weryfikacja projektów została zakończona: powstała lista projektów skierowanych do głosowania przez mieszkańców Szczecina.

Zapraszamy do śledzenia aktualności!

Zespół SBO 2020