Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Nabór projektów do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 został zakończony.

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili swój pomysł na Miasto!

Zanim pomysły mieszkańców znajdą się na liście do głosowania musi zostać oceniona możliwość ich realizacji. W tym celu, projekty zostają poddane weryfikacji formalnej i merytorycznej we właściwych jednostkach Urzędu Miasta Szczecin oraz przez zespoły społeczne SBO.