Zgłaszanie zadań

Weryfikacja zadań

Publikacja zadań

Głosowanie

Obliczanie wyników

Ogłoszenie wyników

Witamy w aplikacji Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020!

To miejsce, w którym mieszkańcy i wnioskodawcy mają dostęp do projektów złożonych w ramach SBO 2020.

Nabór projektów do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2020został zakończony, jednak zanim pomysły mieszkańców znajdą się na liście do głosowania, zgodnie z zasadami SBO trafiają do właściwych merytorycznie jednostek urzędu, zespołów społecznych w celu:

1. weryfikacji formalnej

2. weryfikacji merytorycznej (Urząd oraz Zespół Opiniujący i Odwoławczy)

Każdy projekt analizujemy indywidualnie, pozostając w kontakcie z autorami. Sprawdzamy, czy propozycje zgłoszone spełniają wymogi formalne i czy są możliwe do realizacji, zarówno inwestycje i projekty o charakterze nieinwestycyjnym. Projekty, które pomyślnie przejdą wszystkie etapy opiniowania trafią na listę do głosowania mieszkańców.

Po zakończeniu danego etapu weryfikacji ? powstaje lista projektów, którą udostępniamy na stronie SBO.

Aktualnie ocena formalna została zakończona, a projekty zweryfikowane formalnie oraz odrzucone formalnie są prezentowane.

W wyniku zakończonej weryfikacji merytorycznej powstanie lista projektów kierowana do głosowania mieszkańców Szczecina.

Zapraszamy do śledzenia aktualności!

Zespół SBO 2020