Akcja BioReaktywacja dla SP16. Lokalne centrum edukacyjno-sportowe. (GU/0008)Przemysław Galor (galorprzemek@wp.pl, +48508097082)
projektodawca

Kategoria projektu

Projekt lokalny

Obszar lokalny

Gumieńce


Uzasadnienie wyboru kategorii

Uwzględniając znaczenie osiedla dla mieszkańców miasta, lokalizację, możliwości oraz właściwości terenowe, gminną własność gruntu, nie ulega wątpliwości, że projekt ten ma znaczenie nie tylko osiedlowe/lokalne a również ponad osiedlowe i w sposób efektywny przyczyni się zarówno do wdrożenia jak i promocji idei zrównoważonego rozwoju. Projekt ma przede wszystkim na celu udostępnienie popołudniami i w weekendy obiektu dla mieszkańców poprzez działania opisane w projekcie. Dzięki walorom rekreacyjnym oraz edukacyjnym obiekt SP 16 stanowi doskonałe miejsce dla prowadzenia integracji społecznej i uprawiania sportu, czyli promocji zdrowego stylu życia.

Lokalizacja, miejsce realizacji projektu

Boisko szkolne wraz z towarzyszącymi SP 16 im. Szczecińskich Olimpijczyków przy ul. Chobolańskiej 20 w Szczecinie, kod pocztowy : 71-023. Obręb: Pogodno 130. Numer działki: 2/13.


Cel i uzasadnienie projektu

Organizacja urbanistyczna zagospodarowania terenu zewnętrznego szkoły w sposób niemal nienaruszony została utrzymana, dzięki czemu szkoła posiada wszelkie zalety ku temu, by rozwijać przeznaczone funkcje, miejsca uprawiania sportu, rekreacji, spotkań i zabawy, a także co na końcu, ale nie najmniej ważne, promocję pozytywnych postaw społecznych poprzez swój naturalny walor edukacyjny. Instalacje odzyskiwania wody deszczowej oraz dostępność i funkcjonalność terenu, co ułatwia wdrożenie odpowiednich instalacji, zapewnią zarówno duże oszczędności w rachunkach za wodę służącą do nawadniania automatycznego murawy. Dzięki zaplanowanym rozwiązaniom ilość oszczędzanej wody będzie znacząca.
Rewitalizacja terenów zielonych doprowadzi do rozwoju aktywności fizycznej wśród mieszkańców. Dojdzie do otwarcia terenu szkoły również w weekendy, gdy to zapotrzebowanie jest największe. Zwiększą się także możliwości infrastrukturalne szkoły dla lepszej reakcji na sytuacje zagrożenia kryzysowego.

Szczegółowy opis

Szkoła Podstawowa nr 16 w Szczecinie im. Szczecińskich Olimpijczyków jest największą szkoła na lewobrzeżu oraz miejscem unikatowym i historycznym na mapie Szczecina.
Uczęszcza do niej ok. 1 000 osób, a w planach jest zapowiadana rozbudowa budynków szkoły, po to żeby mogła przyjąć kolejnych 300 uczniów.
Jej symbolika i funkcja jest masywna w kontekście znaczenia dla Osiedla Gumieńce oraz jego mieszkańców, a także co należy z całą pewnością podkreślić, południowo-zachodnich rubieży Szczecina i okolic. Tereny osiedla, to obszar silnie zurbanizowany i zagęszczony. Stale zabudowywane są nowe obszary i powstaje dużo nowych osiedli
mieszkalnych.
Szkoła ostała oddana do użytku w 1938 roku. Miała kształcić przyszłych wojskowych, czyli młodych kadetów niemieckich stąd tak rozbudowane zaplecze do uprawiania sportu w celu podnoszenia sprawności fizycznej przyszłych wojskowych. W 1946 roku rozpoczęła działalność jako polska jednostka oświatowa.
Teren szkoły jest naturalnie osłonięty od hałasów ulicznych, świetnie doświetlony przez słońce. Szkoła jest zlokalizowana poniżej południowej strony Cmentarza Centralnego, który ze względu na swoje walory parkowe jest obiektem unikatowym na skale światową. Wyłączony z zagospodarowania urbanistycznego i budowy budynków usługowych oraz mieszkalnych, pełni swoistą rolę filtra powietrza dla okolicy.
Zainstalowanie na budynku szkoły czujnika jakości powietrza (rok 2022), wskazuje, że jakość powietrza przy terenie szkoły jest naprawdę akceptowalnej jakości, nawet zimą w okresie sezonu grzewczego. Zawdzięczamy to wzrastającej wśród mieszkańców wiedzy ekologicznej na temat zalet płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii
Stanowi to doskonałą przesłankę do uprawiania sportu i rekreacji oraz integracji.

Ogólnodostępność projektu

W dniach od poniedziałku do piątku: od 15.00 do 21.00
W dniach od soboty do niedzieli: od 8.00 do 18.00

Nieodpłatność projektu

Po realizacji projektu, wszystkie efekty oraz cele będą nieodpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich mieszkańców.

Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu będą przede wszystkim mieszkańcy Osiedla Gumieńce (najliczniejsze osiedle w Szczecinie, ponad 22 000 mieszkańców) oraz mieszkańcy osiedli okolicznych oraz graniczących z miastem. Ponad kilkadziesiąt tysięcy osób mieszka w zakresie 5 km od miejsca lokalizacji projektu.Przybliżone koszty realizacji projektu

Lp. Składowa kosztów Koszt brutto
1Zbiórka wody deszczowej w celu wykorzystania do podlewania terenów zielonych, w tym murawy (prace ziemne oraz zakup materiałów, rur, zbiorników, hydroforów, pomp, zasilania i inne prace związane150000 zł
2Nałożenie warstwy z klińca mineralnego, dostosowanego do użytku sportowego na nawierzchnię wyłożoną warstwą żużlu.180000 zł
3Wymiana opraw przy istniejących lampach zewnętrznych na oprawami typu LED.25000 zł
4Doświetlenie bieżni oraz dojścia do placu zabaw jak również samego placu zabaw lampami z oprawami typu LED.120000 zł
5Ścieżki edukacyjne (woda, ziemia, wiatr, słońce).25000 zł
6Wykonanie projektów i uzyskanie pozwoleń.120000 zł
7Prace nieprzewidziane.30000 zł
8Zagospodarowanie terenu.100000 zł
Przybliżony łączny koszt realizacji projektu: 750000 złKomentarze


Ten projekt nie posiada komentarzy